Skip to content
Søk  

  Systemsertifisering

  Nemko har mer enn 25 års erfaring innen systemsertifisering i henhold til ISO-standarder.

  Kontakt oss

  Hva er fordelene med sertifisering av ledelsessystemer?

  Et ISO-sertifikat fra Nemko vil gi konkurransefortrinn og bidra til økt markedsadgang. Virksomheten vil kunne vise at den arbeider systematisk og har fokus på kontinuerlig forbedring. Systemsertifisering hjelper organisasjonen med å innarbeide beste praksis i sine prosesser.

   

  Hvorfor velge Nemko til systemsertifisering?

  Nemko har et team av kvalifiserte og erfarne revisorer som leverer systemsertifisering i henhold til flere ISO-standarder. Nemko er det norske medlemmet i IQNET (International Certification Network), som har 37 samarbeidende sertifiseringsorganer over hele verden. Alle kunder får utstedt både Nemko-sertifikat og IQNET-sertifikat og kan bruke Nemkos sertifiseringslogo (regler gjelder).

  Nemkos revisjoner gir merverdi for virksomheten. Vi tilbyr også opplæring i revisjonsteknikker, kvalitet- og miljøledelse samt risikostyring.

   Alle ansatte som jobber i Nemko følger de interne etiske retningslinjene (Code of Conduct).

  Hva må være på plass før sertifiseringen?

  Ledelsessystemet må være dokumentert, implementert og i drift i minst tre måneder. Før sertifiseringsrevisjonen må kunden dokumentere at interne revisjoner og ledelsens gjennomgang er gjennomført. For at sertifiseringen skal kunne gjøres når virksomheten ønsker det, bør Nemko kontaktes så tidlig som mulig.

  Søknads- og klageprosess 

  Etter mottak av din søknad om sertifisering vil Nemko be om informasjon om selskapet for å kunne gi et tilbud i henhold til akkrediteringskrav relevante for den aktuelle sertifiseringen. All informasjon behandles strengt konfidensielt. 

  Nemkos beslutning om å gi, suspendere eller trekke tilbake sertifisering kan påklages til Nemkos ankeutvalg skriftlig innen 3 uker fra mottak av Nemkos skriftlige avgjørelse. Klager rettes til administrasjonen for systemsertifisering og kan ved behov  eskaleres til Nemkos ankeutvalg.

  Systemsertifisering fra Nemko

  IQNET

  Nemko er det norske medlemmet i IQNET, et nettverk av sertifiseringsselskaper over hele verden. Nemkos kunder får et IQNET-sertifikat sammen med sertifikatet fra Nemko.

  Please fill in application form for certification


  Erfarne revisorer

  Nemko har mer enn 25 års erfaring innenfor systemsertifisering. Våre kunnskapsrike revisorer gjennomfører effektive revisjoner som bidrar til forbedring.

  Kontakt vårt team