Skip to content
Søk  

  Bygningsinspeksjon

  I Tyskland stilles det krav om tredjeparts inspeksjon for en rekke ulike bygninger, både fra lovgivere og forsikringsselskaper. Nemko GmbH & Co. KG er en ledende tilbyder av tjenester for bygningsinspeksjon, med kunnskap om de ulike regler og forskrifter i alle delstater i Tyskland. Våre tjenester, som inkluderer testing av tekniske installasjoner, muliggjør effektiv drift og full tilgjengelighet.

  Kontakt vårt team

  Nemko har utført tjenester innenfor bygningsinspeksjon siden 1938, inkludert en rekke forhånds-, rutine- og spesialiserte tester. Våre erfarne tekniske eksperter og spesialister vil hjelpe deg med å navigere blant de tyske delstatenes ulike regler og forskrifter.  

  Bygningsinspeksjon i Tyskland

  For å ivareta sikkerheten til arbeidstakere og allmennheten, må elektriske installasjoner og annet utstyr i bygninger være i samsvar med obligatoriske krav og standarder. Bygningsinspeksjon bekrefter at relevante installasjoner, elektrisk utstyr og vernetiltak er i driftssikker stand og oppfyller alle lov- eller forsikringskrav.

  Hva er fordelene ved regelmessig testing?

  Regelmessig testing bidrar til effektiv drift og tilgjengelighet, i tillegg til å beskytte eiendom samt redusere risiko for ulykker og skader.

  Hvilke type bygninger krever bygningsinspeksjon?

  For bygninger med offentlig tilgang, som kjøpesentre, parkeringshus, hoteller, arrangementslokaler, m.m., er det en rekke obligatoriske inspeksjonskrav.  

  Hvilke typer installasjoner må inspiseres?

  Elektriske installasjoner, brannalarmanlegg, røykvarslere, lynavledere og andre sikkerhetsrelaterte bygningsinstallasjoner og materiell, må samsvare med flere krav og standarder for å ivareta sikkerheten for arbeidere eller publikum.

  Hvilke tjenester for bygningsinspeksjon tilbyr Nemko?

  Nemko, som en uavhengig tredjepart, tilbyr både rådgiving, testing og ekspertuttalelser. Vi foretar forhåndstester av nye installasjoner, rutinetester og spesialtester over hele Tyskland og dekker alt fra transportbånd, rulletrapper, brannalarmanlegg og nødlys til ventilasjonssystemer.

  Testingen utføres i henhold til forsikringskrav eller obligatoriske lover og forskrifter i de forskjellige tyske delstater/provinser, både når det gjelder beskyttelse av eiendom og forebygging av ulykker.

  Våre tjenester for bygninginspeksjon inkluderer

  Elektriske kraftinstallasjoner

  Entrepenører og operatører er ansvarlige for sikkerheten i et firma. Det å sjekke de elektriske systemene kan imidlertid ofte by på store utfordringer. Feil i systemene kan forårsake brann, tap av funksjonalitet og nedetid i produksjonen. Regelmessig kontroll av stasjonære elektriske systemer og portabelt elektrisk utstyr reguleres av Ordinance on Industrial Safety and Health.  

  Nemko tilbyr følgende tjenester:

  • Mellom- og lavspenningsinstallasjoner
  • Faste elektriske installasjoner (DIN VDE 0105-100, BGV A3, DGUV-krav)
  • Portabelt elektrisk utstyr (DIN VDE 0701-0702, BGV A3, DGUV-krav)
  • Testing av elektriske installasjoner i henhold til krav fra forsikringsselskaper (SK 3602, VdS 2871) 
  • Solcelleanlegg (DIN VDE 62446 / VDE 0126-23, DIN VDE 0105-100, VdS)
  • Nødkraftinstallasjoner
  • Nødlys
  • Elektrisk testing av maskiner (DIN VDE 0113/ EN 60204, BGV A3, DGUV-krav) 
  • Elektriske kraftsystemer
  • Statisk elektrisitet 

  Tjenester for systemer og fasiliteter

  Det stilles ikke bare krav for sikkerhet og utførelse av utstyr for å reise bygninger. Bruk av bygninger eller aldringen av bygningsprodukter og -strukturer kan resultere i betydelige farer. Elektrisitet og bygningsteknologi brukt på offentlige steder som salgs- og møtelokaler, sykehus, garasjer og høyhus er derfor underlagt krav til test av tekniske systemer og fasiliteter.

  Forskrifter knyttet til samlings- og møteplasser, bygglovgivninger og statlige byggforskrifter har klare reguleringer for dato og tid for denne type tester.

  Nemko tilbyr landsdekkende aksept og gjentakende tester, som inkluderer følgende hovedområder:

  • Brannbeskyttelsesteknologi
  • Sprinkler- og brannslukningsanlegg
  • Brannskodder og brannsikringsklaffer
  • Klimaanlegg
  • Hygienetester i henhold til VDI 6022
  • Fettutskillere
  • CO-varslingssystemer
  • Åpne/lukke-enheter for branndører
  • Åpne/lukke-enheter for romdelere (automatiske og ikke-automatiske brannslukkingssystemer)
  • Brannsikkerhetsrapport (inspeksjon)

  Brannalarmer og brannalarmsystemer

  I nødstilfeller, særlig der store folkemengde oppholder seg, er det viktig å rapportere om farer så raskt som mulig for å initiere og sikre effektiv evakuering.

  Ved møteplasser, kommersielle bygninger, sykehus eller hoteller krever derfor mange byggforskrifter passende brannalarm- og akustiske alarmsystemer (ELA, SAA, ENA). Brannalarmsystemene skal oppdage branner så tidlig som mulig og alarmsystemene skal advare om faren og dermed bidra til målrettet evakuering av berørte områder.

  Nemko vurderer og sjekker disse systemene og gir støtte ved implementering av krav i bygglovgivninger.

  Våre eksperter utfører både godkjennings- og gjentakende tester. Godkjenningstesten inkluderer alle installerte systemkomponenter, også med hensyn til krav for miljøforhold.

  Kontrollene inkluderer:

  • den tiltenkte interaksjonen mellom systemdelene,
  • fullstendig dokumentasjon,
  • tester med feil-, stop- og kontrollfunksjoner,
  • så vel som å utløse interne og eksterne alarmer til mottakspunktet.

  Regelmessig og gjentakende sjekker begrenses da til kontroll av romlige endringer og stickprøver.

  Termografering av elektriske anlegg

  Termografi er et bidrag til skadeforebygging og driftssikkerhet, og kan være et viktig beslutningshjelpemiddel for å planlegge eller utføre nødvendige tiltak (f.eks. reparasjoner, moderniseringer, osv.).

  Dine fordeler ved termografering utført av Nemko:

  • redusert risiko for brann og ulykker, dokumentasjon av systemstatus
  • tidlig identifisering av svakheter, skader og risikoer
  • økt tilgjengelighet og pålitelighet for dine systemer

  ... og dermed unngå dyre påfølgende skader.

  E-mobilitet – testing av ladestasjoner

  E-mobiliteten er på vei oppover. Antall offentlige ladesystemer og ladestasjoner øker stadig – ved offentlige parkeringsplasser, bensinstasjoner, verksteder og til og med hjemme. Sikkerhet kommer alltid først, og derfor gjelder også tilsvarende testreguleringer for ladesystemer.

  I henhold til den tyske DGUV-forskriften er ladestasjoner for elektriske biler stasjonære el-systemer og -utstyr, og er derfor underlagt lovfestede tester og testperioder i følge driftssikkerhetsforskrifter og DGUV-forskrifter.

  Nemko sjekker både brukerens integritet, fasilitetene og de elektriske bilene.

  Strømdrevne enheter

  Nemko sjekker rulletrapper, heisplattformer og presser som:

  • Automatiske dører i rømningsveier
  • Rulletrapper
  • Heiser (plattformer)
  • Strømdriftede dører og vinduer
  • Laderamper
  • Søppelpakkere
  • Transportbånd
  • Talje, vikling og vinsjer

  Lynavledersystemer

  Lynavledersystemer brukes som en preventiv brannbeskyttelse og øker tilgjengeligheten for den tekniske infrastrukturen. Det er derfor både fornuftig og nødvendig å sjekke lynavledersystemene regelmessig for å fastslå systemenes effektivitet og nødvendige vedlikeholdstiltak.

  Fokuset for lynavledersystemer er å:

  • Beskytte bygninger og mennesker
  • Beskytte elektriske og elektroniske systemer

  Forordninger regulerer hvorvidt lynavledere er nødvendig for en bygning eller om det er et frivillig tiltak fra eiers eller drifters side.

  Nemko undersøker både interne og eksterne lynavledersystemer. Vi kan også støtte deg i planleggingen av tiltak når det gjelder lynavledersystemer og overspenningsvern.

  La oss komme
  i gang!

  Kontakt vårt team