Skip to content
Søk  

  Internasjonal markedsadgang

  Nemkos internasjonale markedsadgangsstjenester kan forhindre kostbare forsinkelser og får produktet ditt på markedet – over hele verden.

  Kontakt oss Sammenlign landskrav

  Få verdensomspennende markedsadgang for produktene dine ved hjelp av våre internasjonale godkjenningstjenester, Nemko Direct. Nemko Direct overvinner barrierer og forenkler regulatorisk tilgang hvilket reduserer kostbare forsinkelser.

  Hvordan hjelper Nemko Direct deg med internasjonal markedsadgang?

  Networking og ekspertise betyr alt når du ønsker tilgang på markeder med komplekse reguleringer. Gjennom vår unike kombinasjon av lokal tilstedeværelse, internasjonale nettverk og bilaterale avtaler har Nemko skaffet titusenvis av sertifikater for kundene våre gjennom vår mer enn 25 år lange tjeneste. Når du bruker Nemko Direct, vil våre internasjonale godkjenningseksperter ta seg av alt det omfattende papirarbeidet. De påtar seg byrden med alt fra å sende søknader og annen nødvendig dokumentasjon til å følge opp gjennom regelmessig kommunikasjon med utenlandske sertifiseringsorganer.

  Vi har førstehåndskunnskap om sertifisering og importreguleringer, avgifter og lovgivning i de fleste land.


  Hvordan kan Nemko sørge for en snarvei for deg til internasjonale markeder?

  Nemko har spesielle avtaler med godkjenningsorganer og -myndigheter i mange land som fortsatt har obligatorisk sertifisering for elektrisk utstyr og for apparater som inneholder radio/telecom-moduler. La Nemko ta seg av jobben med å kommunisere med de korrekte instanser for at produktet ditt skal bli godkjent for salg i de nasjonale markeder du ønsker.

   

  Nemko tilbyr sertifiseringsmerker som sikrer ditt produkt for tallrike internasjonale og nasjonale sertifiseringsordninger.

  Velg din lokasjon for mer informasjon

  Nemko sertifiseringsmerker

  N-merket er Nemkos eget sertifiseringsmerke, etablert allerede i 1933, tilbudt som et frivillig merke. Det har oppnådd bred anerkjennelse som et symbol på å etterkomme relevante sikkerhets- og EMC-standarder. Få ditt CB-sertifikat og  oppnå tillit samtidig.

  Få tilgang til dine sertifikater og rapporter døgnet rundt på nett, og hold deg oppdatert på de siste endringene i industristandarder når du samarbeider med Nemko.

  Sertifisering for Asia

  Nemko tilbyr et bredt utvalg av nasjonale sertifiseringer i Asia gjennom vårt program for internasjonale godkjenninger. Vi tilbyr både de obligatoriske nasjonale sertifiseringene til de frivillige som er ment for å bekrefte at dere har fått godkjennelse hos en uavhengig tredjepart.

  Vår erfaring har vist at dette kan hjelpe for å få tilgang til dine ønskede markeder i blant annet Kina, Taiwan, Korea, Japan, Malaysia og Kambodsja.

  Sertifisering for Europa

  Sikkerheten man får ved et fullsertifisert produkt overgår på lang vei den sikkerhet man får ved å kun ha CE-merket.

  Derfor tilbyr Nemko et bredt utvalg av europeiske sertifiseringer. Slik kan du vise at ditt produkt møter til og med de strengeste sikkerhetsforskrifter ved verifisering fra en uavhengig tredjepart, som i tur vil gi full tilgang på de ønskede markeder. Det er videre noen produkter hvor sertifisering er obligatorisk også i Europa. Nemko kan hjelpe ved:

  Sertifisering for Øst-Europa

  Sikkerheten man får ved et fullsertifisert produkt overgår på lang vei den sikkerhet man får ved å kun ha CE-merket.

  Derfor tilbyr Nemko et bredt utvalg av øst-europeiske sertifiseringer. Slik kan du vise at ditt produkt møter til og med de strengeste sikkerhetsforskrifter ved verifisering fra en uavhengig tredjepart, som i tur vil gi full tilgang på de ønskede markeder. Det er videre noen produkter hvor sertifisering er obligatorisk også i Europa. Nemko kan hjelpe ved:

  Sertifisering for Nord-Amerika

  I dagens konkurranseverden trenger vi å være først, rask og best. For produsenter og importører av produkter til Nord-Amerika, kan det være utfordrende å konkurrere når det kommer til å få produktet ut på markedet. La Nemko verifisere ditt produkt!

  Nemko tilbyr et bredt utvlag av sertifiseringstjenester for å vise at ditt produkt har de nødvendige verifiseringer fra en uavhengig tredjepart, slik kan det hjelpe ditt produkt med å få adgang til markedene i USA, Canada og Mexico. Hvert marked og hver industri har spesifikke og ofte komplekse krav som alle angår sikkerheten og påliteligheten til en konsuments produkt.

  Utnytt den omfattende kunnskapsbasen og utvalget av produktsertifiseringer hos Nemko for å få en bedre forståelse av disse kravene og oppnå sertifiseringen ditt produkt trenger.

  Sertifisering for Mellom- og Sør-Amerika

  Nemko tilbyr et bredt utvalg av sertifiseringstjenester for å vise at ditt produkt har de nødvendige verifiseringer fra en uavhengig tredjepart, slik kan det hjelpe ditt produkt med å få adgang til markedene i Mellom- og Sør-Amerika.

  Nemkos kunnskap og ekspertise i å forstå hva som skal til for å etterkomme de mange landspesifikke standardene i Mellom- og Sør-Amerika, hjelper for å effektivt navigere test- og sertifiseringsprosessene til godkjennelse.

  For å sikre en rask og problemfri prosess, la Nemko navigere deg gjennom til markedsadgang i Mellom- og Sør-Amerika.

  Noen av våre hovedtjenester innebærer:

  Sertifisering for Storbritannia

  Sørg for at produktene dine oppfyller britiske standarder ved å samarbeide med oss.

  Sertifisering for Midtøsten

  CB-sertifisering (global)

  CB-sertifiseringsordningen er et internasjonalt program for utveksling og godkjennelse av produktsikkerhet blant deltakende laboratorier og sertifiseringsbedrifter verden over. Det er en måte for fabrikanter å enklere oppnå et utvalg av nasjonale og internasjonale sikkerhetssertifiseringer for sine produkter. Det er den absolutt største internasjonale sertifiseringsordningen for elektriske produkter, som igjen gjør den til det nærmeste alternativet til verdensomspennende sertifisering.

  CB-sertifiseringsordningen består av mer enn 50 medlemsland, men er viden anerkjent også utenfor disse. Den er ideell for fabrikanter for internasjonal handel, ved å bevise at deres elektriske og elektroniske produkter samsvarer med en anerkjent internasjonal standard.

  CB-sertifikatet tilrettelegger for godkjenning av testrapporter når det benyttes for å oppnå nasjonale sikkerhetssertifiseringen i medlemslandene.

  Hvorfor Nemko?

  Som en av de største aktørene innen CB-sertifisering, holder Nemko en høyere grad av anerkjennelse enn konkurrentene. Vi kan, der det er nødvendig, inkludere europeiske standarder slik at CB-sertifiseringen også inkluderer dokumentasjon for lavspenningsdirektivet (LVD) for CE-merking.

  I tillegg til at det ikke er noen årlig lisens eller utgift tilknyttet CB-sertifikatet, kan Nemko inkludere testing for nasjonale krav etter IEC/EN-standarder for å øke anerkjennelsen i utvalgte land.

  World map

  Hvor kan Nemko Direct hjelpe meg med markedsadgang?

  Nemko Direct er en tjeneste med hovedfokus på østeuropeiske land, Asia (inkludert Kina og Sør-Korea), Sør- og Nord-Amerika i tillegg til land i Midtøsten og Afrika.

  Hvordan kan jeg få de obligatoriske sertifikatene til mine produkter?

  Start godkjenningsprosessen med Nemkos testtjenester i verdensklasse. Følg opp med våre sømløse integrerte sertifiseringstjenester. Dette danner grunnlaget for videre internasjonale godkjenningstjenester.

  Hvilke Nemko Direct-program bør jeg bruke?

  Bruk Nemko Direct for de fleste elektriske produkter. Bruk Nemko Direct Telecom for produkter utstyrt med trådløse kommunikasjonsfunksjoner.

  Corporate_video-121-1

  Hvorfor bruke Nemko Direct?

  • Reduser utfordringene og nå ut til alle relevante internasjonale markeder
  • Få raskere markedsadgang for ditt produkt
  • Stol på en fleksibel og ubyråkratisk tjeneste
  • Bruk en tjeneste med alt under ett tak
  • Minimer tid-til-marked og reduser kostbare forsinkelser
  • Unngå å sende apparater til re-testing
  • Minimer antallet fabrikkinspeksjoner

  Kontakt oss!

  Vårt team er klar til å hjelpe deg med å få produktene dine på markedet over hele verden.

  Kontakt vårt team