Skip to content
Søk  

  Godkjenningsordning for brannsikringsmontører

  Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) og Nemko har inngått avtale om godkjenningsordning for brannsikringsmontører.

  Kontakt oss

  Godkjenningsordningen gjelder for fagområdet passiv brannsikring i byggverk, og skal fungere som en godkjenningsordning for montører av passiv brannsikring. Godkjenningskravene omfatter de normative kravene i gitt i opplæringsplan for brannsikringsmontører, og i samsvar med NS-EN ISO/IEC 17024 om personellsertifisering. Opplæringsplanen beskriver i detalj de elementer som inngår i grunnkurs, videregående spesialiserende kurs, relevant praksis og kvalifisering til eksaminering og godkjenning.

  Formål:
  Godkjenningsordningen skal:

  • verifisere at montører av passiv brannsikring monterer og kontrollerer i samsvar med aksepterte og anerkjente krav, herunder forskriftskrav som har som formål å sikre liv og helse, miljø og materielle verdier
  • sikre felles grunnlag for det faglige nivået i bransjen og bidra til å heve kunnskapsnivået for montører
  • gi godkjente montører konkurransefortrinn ved ansettelser innen fagområdet og beslektede fagområder
  • bidra til at oppdragsgivere på en enkel måte kan etterspørre leverandører med montører som utfører arbeid med kvalitet i samsvar med aksepterte og anerkjente krav

  Hvordan bli godkjent?

  For å bli godkjent som brannsikringsmontør er det krav til praksis og bestått kurs.

  Godkjenningen krever bestått eksamen og gjennom Nemko kan du ta eksamen elektronisk ved et godkjent bibliotek eller i våre lokaler. Du kontakter Nemko for å avtale ønsket eksamenssted. Når eksamen er bestått og all øvrig dokumentasjon er godkjent vil det bli utstedt et godkjenningsbevis.

  Krav/ dokumenter til godkjenning som Brannsikringsmontør

  • Søknadsblankett
  • Kursbevis - bestått kurs hos BFO. For mer informasjon om kurs se BFOs hjemmeside
  • Bestått eksamen. Eksamen hos Nemko kan først gjennomføres etter at man har gjennomgått og bestått kurs i regi av BFO.
  • Bekreftelse på minst 2 års dokumentert praksis i løpet av de siste 4 årene
  • Bilde til godkjenningsbevis

  Brannsikringsmontør må gjennom teori, f.eks. utdannelse, (bedriftsintern)kurs, kompetansegivende kurs, sertifisering og/eller selvstudier og gjennom minimum 2 års dokumentert praksis i løpet av de siste 4 årene kunne dokumentere:

  • Bygg- og teknisk fagkunnskap, herunder
   • grunnleggende forståelse av hvordan et bygg blir konstruert og er tiltenkt å virke, generelle krav til bygg og hvorfor tekniske krav er utformet slik de er
   • kjennskap til grunnleggende krav til konstruksjoner som bæring og skillende konstruksjoner
   • forståelse av helheten i et bygg og samspillet mellom de ulike fagene i en byggeprosess
   • kjennskap til brannteknisk funksjonsoppdeling i bygget og materialvalg/krav som inntreffer
   • generell tegningsforståelse med spesiell oppmerksomhet mot branntegninger og de mest vanlig brukte tegn og symboler
   • være i stand til å kunne orientere seg generelt i forhold til anerkjente tegningsformer og forstå kravene i branntegninger, ta ut mål og mengder og kommunisere etter branntegninger
   • grunnleggende forståelse av hva som ligger i de enkelte delleveransene til tekniske anlegg
   • kjenne til de mest brukte materialene som benyttes i bygningskonstruksjoner og hvordan de opptrer under og etter en brann
   • kunne identifisere materialtyper i bygget og forstå hva det betyr for valg av metoder for å brannsikre gjennomføringer og planlegge samspill når det har betydning for egne arbeider, dørmontasje, sjakter, osv.
   • grunnleggende forståelse av brannårsaker, trusler og konsekvenser
   • Regulatorisk kunnskap, herunder kjenne til lover og forskrifter og ha kunnskap om relevante standarder og byggdetaljblader i henhold til bransjestandardens punkt 8.2.2

  Spørsmål vedrørende denne ordningen kan sendes til: personell@nemko.com

   

   


  Erfarent team

  Våre medarbeidere har lang erfaring med sertifisering av personell. Deres kunnskap og erfaring har resultert i gode rutiner som gir rask og effektiv saksbehandling.

  Kontakt oss