Skip to content
Søk  

  Sertifisering Elkontroll landbruk

  Nemko sertifiserer elektrikere som skal foreta elkontroller i landbruket.

  Kontakt oss

  Hvorfor bli sertifisert?

  El-kontroll i landbruksbygg er regulert av forskrifter fra myndigheter og sikkerhetsforskrifter fra forsikringsselskaper.  I Mattilsynets holdforskrifter for husdyr er det hjemlet krav om el-kontroll i husdyrbygg hvert tredje år. Gårdsbruk utenfor minimumskrav kan kontrolleres etter NEK 405-2 «El-kontroll bolig».

  Nemko sertifiserer kontrollører for Elkontroll Landbruk ihht LBKs regler for sertifisering.

  Hvordan bli sertifisert?

  Ordningen stiller krav til personell som skal bli sertifisert og til foretakene som skal forestå elkontroll. For å bli sertifisert må man ha sertifikat iht NEK 405-1 og NEK 405-3, ha deltatt på et et godkjent 2 dagers kurs (godkjent av LBK), og gjennomført eksamen i elkontroll landbruk.

  Eksamen tas elektronisk ved et godkjent bibliotek, ved kurs eller i våre lokaler. Du kontakter Nemko for å avtale ønsket eksamenssted. Eksamen kan først tas når kursbevis fra godkjent kursholder er oversendt Nemko. Når eksamen er bestått og all øvrig dokumentasjon er godkjent vil det bli utstedt sertifikat. Sertifisering vil bli gitt iht gjeldene utgave av standard på eksamenstidspunktet. 

  Eksamensresultater har en gyldighet på 12 måneder, det vil si at man må sende inn dokumentasjon til Nemko AS innen 12 måneder etter bestått eksamen. Om dette ikke blir gjort, må ny eksamen tas.

  Godkjente kursholdere:

  Elektroskolen AS
  Elma Instruments AS
  Trainor Elsikkerhet AS

  Landbrukets brannvernkomité (LBK) har utarbeidet en veileder til ordningen. Veiledningen ligger tilgjengelig på LBK's nettside

  Krav/ dokumenter til sertifisering:

  • Søknadsblankett
  • Bestått eksamen elkontroll landbruk
  • Sertifisert i henhold til NEK 405-3
  • Sertifisert i henhold til NEK 405-1
  • Kursbevis på gjennomført landbrukskurs fra godkjent kursholder
  • Være tilknyttet et sertifisert foretak iht NEK 405-4

  Dokumentasjon sendes til: personell@nemko.com

  Søknadsblankett  >


  Erfarent team

  Våre medarbeidere har lang erfaring med sertifisering av personell. Deres kunnskap og erfaring har resultert i gode rutiner som gir rask og effektiv saksbehandling.

  Kontakt oss