Skip to content
Søk  

  NEK 405-1 Elektrotermografi lav- og høyspenning

  Nemko sertifiserer elektrotermografører for både lav- og høyspent anlegg.

  Kontakt oss

  Hvorfor bli sertifisert?

  Termografikameraer kan detektere og lokalisere temperaturforskjeller. Derfor er elektrotermografi et nyttig hjelpemiddel i forbindelse med skadeforebyggende arbeid innen produksjon, overføring og distribusjon av elektrisk energi og i drift av elektriske installasjoner. Brukere av elektrotermografitjenester bør kunne sikre seg at slike tjenester blir utført av kvalifisert personell.

  Hvordan bli sertifisert?

  Elektrotermografører som er sertifisert etter NEK 405-1, kan dokumentere praktisk og teoretisk kompetanse iht. normens sertifiseringskrav.

  NEK 405-1 omfatter lavspenning og høyspenning elektrotermografi som to uavhengige sertifiseringsområder. For å bli sertifisert er det krav til formell utdanning, praksis og eksamen. En elektrotermografør må i tillegg være tilknyttet et sertifisert foretak iht NEK 405-4. 

  Therma image

  Eksamen kan du ta elektronisk ved bibliotek, ved kurs eller i våre lokaler. Du kontakter Nemko for å avtale ønsket eksamenssted. Eksamen for lav og høyspenning er forskjellig, men begge kan tas samtidig. Når eksamen er bestått og all øvrig dokumentasjon er godkjent vil det bli utstedt sertifikat. Sertifisering vil bli gitt iht gjeldene utgave av standard på eksamenstidspunktet. 

  Nemko er akkreditert for NEK 405-1. Kontakt oss for informasjon om akkrediteringsomfang og hva akkreditering er.

  Krav/ dokumenter til sertifisering:

  • Søknadsblankett
  • Bestått eksamen iht NEK 405-1
  • Fagbrev innenfor elektrofag som er relevant for de aktuelle arbeidsoppgavene.
  • Bekreftelse på minst 3 års relevant praksis fra bygging og vedlikehold av elektriske anlegg etter endt utdanning
  • Bekreftelse på minst 50 timer elektrotermografering eks. rapportering + 2 rapporter utarbeidet iht. kravene i NEK 405-1
  • Opplæring i sikkerhetsforskrifter (FSE)
  • Være tilknyttet et sertifisert foretak iht NEK 405-4. Foretaket skal være registrert i Elvirksomhetsregisteret
  • Bilde til sertifikatet

  Dokumentasjon sendes til personell@nemko.com

  Søknadsblankett  >


  Erfarent team

  Våre medarbeidere har lang erfaring med sertifisering av personell. Deres kunnskap og erfaring har resultert i gode rutiner som gir rask og effektiv saksbehandling.

  Kontakt oss