Skip to content
Søk  

  NEK 405-2 Elkontroll bolig

  Nemko sertifiserer elektrikere som skal foreta elkontroller i boliger.

  Kontakt oss

  Hvorfor bli sertifisert?

  Ansvaret for det elektriske anlegget ligger på eier. Eier har som regel lite kunnskap om sitt anlegg. Gjennom sertifisering sikrer vi personell som har oppdatert kunnskap og som både kan kontrollere og informere om farer.

  Branner forårsaket av elektriske tennkilder og branner forårsaket av feil bruk av elektrisk utstyr, utgjør en betydelig andel av bygningsbrannene i Norge. Dersom feil forebygges, oppdages og utbedres, kan menneskeliv og betydelige verdier spares. Dette kan bl.a. gjennomføres ved bruk av sertifisert personell som utfører kontroll av elektriske installasjoner og som gir informasjon om farene ved bruk av elektrisk utstyr.

  Kontroll av elektriske lavspenningsinstallasjoner kan ha flere formål. Eksempler på slike kan være tilstandskontroll i forbindelse med eierskifte, tredjepartskontroll av nye elektriske installasjoner, leveransekontroll på vegne av byggherrer eller elkontroll av bolig på vegne av kunde og forsikringsselskap.

  Hvordan bli sertifisert?

  NEK 405-2 Elkontroll bolig stiller krav til personell som skal bli sertifisert  For å bli sertifisert er det krav til formell utdanning og praksis. En sertifisert elkontrollør skal i tillegg være tilknyttet et foretak godkjent iht. NEK 405-4.

  Sertifisering iht. NEK 405-2 krever eksamen og gjennom Nemko kan du ta eksamen elektronisk ved et godkjent bibliotek, ved kurs eller i våre lokaler. Du kontakter Nemko for å avtale ønsket eksamenssted. Når eksamen er bestått og all øvrig dokumentasjon er godkjent vil det bli utstedt sertifikat. Sertifisering vil bli gitt iht gjeldene utgave av standard på eksamenstidspunktet. 

  Eksamensresultatet har en gyldighet på 12 måneder, dvs. at man må sende inn dokumentasjon til Nemko AS senest 12 måneder etter bestått eksamen. Om man ikke sender inn dokumentasjonen i tide, må ny eksamen tas.

  Som et alternativ til sertifisering har man etter gjennomført eksamen muligheten til å få et eksamensbevis uten å bli sertifisert. I henhold til NEK 405-2 kan et eksamensbevis, på lik linje med sertifisering, brukes til å bekrefte kompetanse ved utførelse av kontroller i henhold til normen så fremt kunden ikke krever sertifisering

  Nemko er akkreditert for NEK 405-2. Kontakt oss for informasjon om akkrediteringsomfang og hva akkreditering er.

  Krav/ dokumenter til sertifisering 

  • Søknadsblankett
  • Bestått eksamen iht NEK 405-2
  • Formell utdanning tilsvarende fagbrev innen elektrofag som er relevant for de aktuelle arbeidsoppgavene
  • Bekreftelse på minimum 3 års relevant praksis fra bygging og vedlikehold av elektriske anlegg etter endt utdanning
  • Opplæring i sikkerhetsforskrifter (FSE)
  • Være tilknyttet et godkjent eller sertifisert foretak iht NEK 405-4. Foretaket skal være registrert i Elvirksomhetsregisteret.
  • Bilde til sertifikatet

  Dokumentasjon sendes til personell@nemko.com

  Søknadsblankett  >


  Erfarent team

  Våre medarbeidere har lang erfaring med sertifisering av personell. Deres kunnskap og erfaring har resultert i gode rutiner som gir rask og effektiv saksbehandling.

  Kontakt oss