Skip to content
Søk  

  Sertifisering av plastrørsveisere

  Kontakt oss

  Nemko sertifiserer plastrørsveisere i henhold til NS 416 Operatører for sveising av rør og rørdeler. Vi tilbyr også sertifisering av personell for tråd- og ekstrudersveising og plastmembransveising.

  For å bli sertifisert er det krav om at kandidaten skal ha gjennomført godkjent kurs og bestått en teoretisk og praktisk eksamen.

   

  Krav/ dokumenter til sertifisering 

  • Søknadsblankett
  • Bestått teoretisk og praktisk eksamen hos godkjent kursholder
  • Bilde til sertifikatet

  Krav til resertifisering hvert 3. år

  • Søknadsblankett
  • For operatører for sveising av rør og rørdeler skal det dokumenteres 50 sveis i året, alternativt 150 sveis på 3 år for hver sveisetype. Dersom sveiseren ikke kan dokumentere tilstrekkelig antall sveis for denne 3 års perioden, må sveiseren gjennomføre et  resertifiseringskurs for å få sitt sertifikat fornyet
  • For tråd- og ekstruder og plastmembran sveising skal det dokumenteres 12 uker praksis for hver sveisetype, all praksis skal være opparbeidet de siste 3 år.

  Sveiseoperatøren skal i tillegg hvert 6. år av en kontinuerlig gyldighetsperiode for sertifikatet, gjennomføre og dokumentere resertifiseringskurs etter NS 416-2:2008 (4.2.4.) uansett antall sveis. 

  Søknad

  Søknadsblankett og øvrig dokumentasjon sendes: sveis@nemko.com

  Søknadsblankett  >


  Erfarent team

  Våre medarbeidere har lang erfaring med sertifisering av personell. Deres kunnskap og erfaring har resultert i gode rutiner som gir rask og effektiv saksbehandling.

  Kontakt oss