Har du behov for informasjon om testing, sertifisering og internasjonal markedsadgang for ditt produkt?

Kontakt oss

Send epost

Våre tjenester

Internasjonal markedsadgang

Ønsker du å få dine produkter raskt ut på det internasjonale markedet? Bruk Nemko Direct - vårt program for internasjonal markedsadgang for å sikre deg tilgang til de ønskede markeder.

Sertifisering

Vis at nettopp dine produkter og systemer er trygge og holder god kvalitet.  Benytt våre sertifiseringstjenester for å demonstrere samsvar med relevante industri- og sikkerhetskrav.

Produkttesting

Som produsent av ledende kvalitetsprodukter behøver du en ledende leverandør av testtjenester. La våre internasjonalt akkrediterte laboratorier og eksperter sikre deg at risiko og produktsikkerhet er vel ivaretatt.
 

Choose Scandinavian trust