Skip to content
Søk  

  Nemko miljøtjenester

  Vil ditt produkt møte de kommente krav for bærekraft? Hos Nemko kan vi gi deg oversikt over regler og forskrifter for bærekraft og miljøytelse, enten det er de gjeldene eller kommende krav.

  Kontakt oss

  Konsulenttjenester for bærekraft og miljøytelse

  Produsenter erfarer den raskeste endringen i forskrifter og handelskrav noensinne. Regjeringer gjennom hele verden blir i økende grad bevisst på at de betydelige endringene i ressurshåndtering, inkludert reduksjonen av energiforbruk, vann og naturlige ressurser, må skje allerede dette tiåret. Produsenter som evner å endre seg hurtig og oppnå en mer bærekraftig produksjon og ressursbruk vil overleve.

  For produsenter er det livsviktig å være informert og lære om endringer i regelverk, forskrifter, krav og standarder lenge før de trer i kraft.

  Siden Nemko er et medvirkende medlem i mange standardiseringskomitéer, har vi informasjonen du trenger om de kommende endringene – opp til tre år før de trer i kraft.

  Våre eksperter arbeider med selskaper av alle størrelser, i alle regioner, og yter konsulenttjenester for miljø og bærekraft. På denne måten holder produsentene seg oppdatert på viktige utviklinger og holder kostnadene nede, samtidig som de forbereder seg på kommende endringer og hindrer produksjonsforsinkelser.

  Noen ledende elektronikkprodusenter mottar jevnlige oppdatering fra våre eksperter for å ligge et hode foran.

  Energirelaterte produktdirektiver i EU

  EUs mål for energisparing for produkter, 20% innen 2020, ble ikke bare møtt, men overgått. Dette ga lovgivere og myndigheter i Europa bevis for at miljørestriksjoner for produkter fungerer.

  ErP (Energy related products)-direktivet er en del av CE-merkingen i Europa for produktene den dekker. Nemko har testet for ErP-forskrifter siden 2009 og vi dokumenterer miljøkravene for en stor del av vår kundebase.

  ErP-tjenester fra Nemko:

  • Testing av det relaterte produktet
  • Samsvarsvurdering med direktivet
  • Rådgivning for lovgivningen
  • Øko-design–verifisering

  Produkter og funksjoner som dekkes av ErP pr 2021:

  Noen av disse kategoriene er såkalte horisontale forskrifter, som betyr at reguleringene dekkes av mange produktkategorier. Eksempelvis dekker forskriften for ventemodus de fleste produkter for husholdnings- og kontorbruk.

  Dette direktivet er det eneste som dekker hele livssyklusen, fra krybbe til grav. De ulike produktforskriftene inkluderer krav for flere eller alle av følgende produktstadier:

  • Råmateriale
  • Redusert bruk av farlige stoffer
  • Produksjon/design-fase
  • Energy/støy og andre kriterier for bruk eller vedlikehold
  • Reservedeler og reparasjon
  • Gjenbruk/resirkulering/end-of-life–behandling

  Eldre forskrifter dekker bare noen av livssyklusstadiene, mens nye eller oppdaterte reguleringer dekker alle. Høyere krav til materialeffektivitet vil også implementeres.

  Arbeidsplanen for nye forskrifter kommer vanligvis ut hvert femte år. Arbeidsplanen for 2024 er nå i gang.

  Kontakt Nemko for å finne ut hva dette betyr for ditt produkt.

  EUs website

   

  Vi jobber for en
  bærekraftig fremtid

  Nemko er din partner for bærekraft og miljøtjenester.

  La oss komme i gang