Skip to content
Søk  

  FOR 2011-12-06 nr. 1357 og 1360:
  Opplæringsvirksomhet og sakkyndig virksomhet

  Arbeidstilsynet har etablert en ordning for sertifisering av virksomheter som skal drive sikkerhetsopplæring i bruk av arbeidsutstyr og sakkyndige virksomheter som skal kontrollere arbeidsutstyr. Nemko er utpekt av Arbeidstilsynet til å sertifisere virksomheter som faller inn under disse kravene.

  Kontakt oss

  Kravene gjelder for arbeidsutstyr spesifisert i forskrift: 

  • Forskrift av 6. desember 2011 nr. 1357 om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav.

  Krav til virksomhetene er gitt i forskrift:

  • Forskrift av 6. desember 2011 nr. 1360 om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område.


  Nemko tilbyr følgende tjenester


  Sertifisering av opplæringsvirksomhet
  Gjelder opplæringsvirksomheter som faller inn under kravene i Forskrift av 6. desember 2011 nr. 1360, §8-1 Krav til opplæringsvirksomhet som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i bruk av arbeidsutstyr.

  Gjelder for arbeidsutstyr spesifisert i Forskrift av 6. desember 2011 nr. 1357, § 10-3 Arbeidsutstyr underlagt krav om dokumentert sikkerhetsopplæring gitt av sertifisert opplæringsvirksomhet.

  Sertifisering av sakkyndig virksomhet

  Gjelder sakkyndig virksomheter som faller inn under kravene i Forskrift av 6. desember 2011 nr. 1360, § 8-6 Krav til sakkyndig virksomhet som skal kontrollere arbeidsutstyr.
  Gjelder for arbeidsutstyr spesifisert i Forskrift av 6. desember 2011 nr. 1357, § 13-1 Arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll og § 13-3 Arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll ved montering eller oppstilling.

  Hvordan gjennomføres sertifiseringsprosessen?
  Sertifisering gjennomføres ved at Nemko AS utfører verifikasjon av overenstemmelse med forskriftskravene ved prosessene for henholdsvis sertifisert sikkerhetsopplæring eller sakkyndig virksomhet hos virksomheter som søker sertifisering hos oss. Dette blir gjort ved revisjon. Eventuelle uoverensstemmelser må ivaretas og korrigeres før sertifisering innvilges.

  Oversikt sertifiserte virksomheter klikk her

  Erfarent team

  Våre medarbeidere har lang erfaring med sertifisering av personell. Deres kunnskap og erfaring har resultert i gode rutiner som gir rask og effektiv saksbehandling.

  Kontakt vårt team
  bofu-cta-row-image