Skip to content
Søk  
  mars 22, 2023

  Hva vil det si å teste parallelt – og hvorfor bør flere gjøre det?

  Vi tok en prat med avdelingsleder for Sikkerhetstesting på Nemko, Viktoria Edlund. Hun har tidligere jobbet som utviklingsingeniør i telekombransjen, og har erfart hvordan det er å være «på den andre siden av bordet»- som produktutvikler.
  Viktoria forstår først og fremst viktigheten av "time to market".

  Viktoria, kan du først forklare oss hva å teste parallelt betyr i vår bransje?

  Mange produsenter av elektrisk utstyr vil ha behov for å gjennomføre flere ulike typer tester. De vanligste er sikkerhetstester, EMC-tester, radiotester, miljøtester og evt. andre tester som måler energieffektivitet og giftige kjemikaler.  Å teste parallelt er, som navnet tilsier, å utføre ulike tester parallelt, i stedet for å utsette andre tester til for ekesempel en EMC-test er bestått.

  Grunnen til at jeg nevner EMC-test er fordi både vi og produsenter av erfaring, vet at mange produkter vil feile i EMC-tester, og at dette ofte medfører bytte av komponenter og/eller designendring. Mange kunder tror derfor at de bør vente med andre typer tester til de har bestått EMC-testen, for å sikre seg mot en "design freeze".

  Dette kan høres logisk ut, men i realiteten lønner det seg svært sjeldent å vente.

  Hvorfor bør man teste parallelt, til tross for risikoen for re-design og endring av komponenter som følge av en feilet EMC-test?

  I absolutt verste fall, der det viser seg at flere kritiske komponenter må byttes ut på bakgrunn av resultatene av en EMC-test, må man kanskje utføre all sikkerhetsstestingen på nytt. Dette har vi til dags dato aldri opplevd, så det er virkelig i et worst case scenario.

  I de fleste tilfeller har det liten eller ingen betydning for testrapporten fra sikkerhetslaben om en produsent må bytte en komponent eller endre designet litt. Om det skulle være behov for å erstatte en komponent pga. en feilet EMC-test, vil det som regel være enkelt for sikkerhetslaben å oppdatere rapporten sin. Dette krever som oftest heller ingen ekstra kostnader. 

  Vår erfaring er at kunder som regel kun har behov for små justeringer i rapporten, som de får uten ekstra kostnader, eller at det kun er snakk om noen få tester som må gjøres på nytt.

  En måneds forskjell i produktlansering kan bety flere millioner kroner i økt omsetning for noen produsenter. Om det skulle være behov for en litt mer omfattende re-testing som kanskje koster 25 000 kroner så er det en liten pris å betale mot tapte inntekter pga. en forsinket lansering.

   

  Viktoria-EdlundTest alltid parallelt for å spare tid og ressurser.
  Det er det jeg svarer hver gang noen ber meg om tips for hvordan de kan få et produkt ut på markedet raskest og mest kostnadseffektivt. For noen produkter kan dette utgjøre et millionbeløp i inntekter.

  Viktoria Edlund, Avdelingsleder for Sikkerhetstesting i Nemko

   

  Hva tar mest tid ved testing og sertifisering av produkter?

  Det er overraskende nok ofte arbeidet med dokumentasjon som er det som tar mest tid. Både for kunder å oppdrive dokumenter, som de i sin tur ofte må få det fra sine leverandører, og for testingeniørene, å sjekke at det er riktige dokumenter som er mottatt. 

  Noe dokumentasjon får man ikke fullt ut evaluert før man har mottatt et prøveobjekt og utført spesifikke tester. Ved å teste parallelt kan man avdekke eventuelle feil og mangler tidligere. På denne måten unngår man forsinkelser.  

  Et typisk eksempel på dette er flammeklasse på plastdeler som er for lav i forhold til kretsens effektnivå. Et annet eksempel er isolasjonskomponenter som ikke overholder avstandskrav basert på faktisk arbeidsspenning.  

  Er det noen produkter hvor det ikke er så mye tid å spare ved å teste parallelt?

  Om man kun har et prøveobjekt så bør EMC testes først da sikkerhetstesting kan ødelegge det i prosessen. Med andre ord, så lenge et selskap har minst to prøveobjekter så vil det lønne seg å teste parallelt da de vil kunne spare betydelig med tid.

  Hva er fordelene?

  Den totale testtiden kan kortes vesentlig ned dersom man tester parallelt.  
  Ved å unngå å vente inn testresultater fra EMC før man starter sikkerhetstesting kan det handle om uker eller til og med måneder. 

  Hvem bør starte med paralleltesting?

  Alle som har et produkt der time to market er viktig!

  Vil du vite mer om parallelltesting? Kontakt oss her.

  Nemko

  Nemko

  Andre artikler som kan være interessante