Skip to content
Søk  

  ISO 37001
  antikorrupsjon

  Korrupsjon er et verdensomspennende problem. Manglende evne til å kontrollere korrupsjon medvirker til å undergrave demokratiske institusjoner og levedyktige sivile samfunn.

  ISO 37001 inneholder veiledninger og krav til relevante tiltak for å forebygge korrupsjon og bestikkelser.

  Flere lands myndigheter stiller nå strengere krav til at virksomheter har implementert forebyggende tiltak mot korrupsjon. Norske bedrifter som opererer i utlandet må være forberedt på å svare for aktivitetene der, både lokalt og i Norge.

  Både som ledd i Corporate Social Responsibility (CSR) og for å beskytte ansatte og virksomheten selv, er det en forventning om at alle virksomheter vurderer risikoen for korrupsjon, og implementerer nødvendige forebyggende tiltak. ISO 37001 inneholder veiledninger og krav til relevante tiltak for å forebygge korrupsjon og bestikkelser, og utgjør et godt utgangspunkt for meningsfylt arbeid innenfor dette området.

  Nemko tilbyr verifisering i henhold til ISO 37001. Dette vil kunne være et verdifullt bidrag til bedriftens interne arbeid, og er ment å gi:

  • Redusert risiko for bestikkelser
  • Bedre beskyttelse mot tap av omdømme
  • Økt fokus på og dokumentasjon på virksomhetens anti-korrupsjonsarbeid
  • Gi forretningsforbindelser rimelig trygghet for at virksomheten følger lover og regler, samt har igangsatt tiltak for å forhindre bestikkelser
  • Redusert risiko for økonomisk tap på grunn av bestikkelser
  • Mer åpen og etisk bedriftskultur ved involvering av medarbeiderne

  Kunnskap og erfaring

  Nemko har levert tredjeparts sertifisering i henhold til ISO-standarder i mer enn 25 år.

  Kontakt vårt team
  Engineer with mechanical worker checking on production