Skip to content
Søk  

  Fotobiologisk sikkerhet

  IEC/EN 62471 for fotobiologisk sikkerhet i lamper og lampesystemer er en internasjonal standard og europeisk norm for vurdering og kontroll av fotobiologiske farer fra lysutstyr.

  Kontakt vårt team

  Den nye standarden IEC/EN 62471 for fotobiologisk sikkerhet i lamper og lampesystemer beskriver retningslinjene for evaluering og kontroll av fotobiologiske farer fra lamper og lysutstyr, inkludert LED.

  Glødepærene har blitt faset ut. De har blitt erstattet av LED-teknologi, som har ført til opprettelsen av en rekke nye forskrifter. Især er IEC/EN 62471 essensiell for lysutstyr med LED-teknologi. 

  Sikkerhet for LED-teknologi

  Det hvite lyset i LED (lysemitterende dioder) består normalt av flere forskjellige farger, med en dominant topp på de blå bølgelengdene (450 – 480 nm). Blått lys utgjør en høyere risiko for det menneskelige øyet. Hvis energien i dette området er høy nok, oppstår det en risiko for fysiske skader på øyet. Denne risikoen vil avhenge av avstanden til lyskilden og eksponeringstiden.

  For å opprettholde sikkerheten i all type LED-utstyr, ble testing for fotobiologisk sikkerhet introdusert med IEC/EN 62471-standarden. Dette er en standard som er generell for alt LED-tilbehør i alle typer utstyr.   

  Den fotobiologiske sikkerhetstesten måler energien i forskjellige bølgelengder basert på den definerte bruken av lyskilden, og bestemmer hvilke risikogrupper som gjelder. De ulike produktstandardene vil videre definere hvilke mål de forskjellige risikogruppene trenger. Normalt brukes advarselsmerker på lysprodukter.

  Sikkerhet til LED-teknologi

  Vår ekspertise i fotobiologisk testing 

  Nemko-laboratorier i Europa, Asia og Nord-Amerika har instrumentene og ekspertisen for å teste i henhold til IEC/EN 62471-standarden. Med vår lange og brede erfaring innenfor testing av belysningsutstyr samt den rette kompetansen og utstyret kan vi måle fotobiologisk sikkerhet for ditt LED-utstyr.

  Testomfanget ligger i bølgelengdeområdet fra 200 nm til 3000 nm. 

  IEC/EN 62471 spesifiserer: 

  • Teknisk referansemåling (utstråling og bestråling), inkludert de forskjellige feltene av bølgelengder
  • Eksponeringsgrenser
  • Klassifisering av stråling i risikogrupper etter graden av strålefare

  Armaturer er klassifisert i fire risikogrupper:

  • Exempt Group (Unntatt)
  • Risk Group 1 (Lav risiko)
  • Risk Group 2 (Moderat risiko)
  • Risk Group 3 (Høy risiko)

  Ekspertene
  du kan stole på

  Nemko har mer enn 90 års erfaring i å teste belysningsutstyr, kombinert med enestående ekspertise på det siste innen teknologi og forskrifter

  Kontakt vårt team