Skip to content
Søk  

  IQNET International Certification Network

  Nemko er det norske medlemmet i IQNET, et nettverk av sertifiseringsselskaper over hele verden. Nemkos kunder får et IQNET-sertifikat sammen med sertifikatet fra Nemko.

  Kontakt oss

  Hva er IQNET?

  IQNET representerer 37 nasjonale og internasjonale sertifiseringsorgan. Partnerne kan benytte IQNETs registrerte sertifiseringsmerke, som viser at tjenesten tilfredsstiller IQNETs kvalitetskrav. IQNET-sertifikatet er kjent og akseptert rundt om i verden. 

   

  Hva er fordelene for Nemkos kunder?

  • Nemko har tilgang til flere kvalifiserte revisorer med kjennskap til lover og regler i sine respektive markeder
  • Ved sertifisering i flere land, kan IQNET-partneren bidra med lokal ekspertise 
  • Sparte reisekostnader ved at IQNET-partnerne kan gjøre revisjoner på vegne av hverandre
  • Kundene får sertifikat både fra Nemko og IQNET
  • Økt markedsadgang 
  • IQNET tilbyr informasjon om trender og utvikling innen sertifisering 

  Hvorfor Nemko?

  • Nemko er en effektiv organisasjon med raske beslutningsprosesser
  • Revisorene har verdifull erfaring og motiverer virksomheten til kontinuerlig forbedring
  • Det legges vekt på god kommunikasjon med kundene
  • Observasjoner og kommentarer blir tydelig kommunisert for å sikre målbar forbedring
  • Tilnærmingen er praktisk og tilpasset virksomhetens størrelse
  • Revisoren er ansvarlig for kunden gjennom hele revisjonsprosessen

     Les mer om IQNET