Skip to content
Søk  

  ISO 9001 kvalitetsledelse

  ISO 9001 er utviklet for å bidra til økt kundetilfredshet og mer effektiv drift. Gjennom sertifisering fra Nemko viser virksomheten sitt fokus på kvalitet og kontinuerlig forbedring.

  Kontakt oss

  ISO 9001 – ledelsessystem for kvalitet

  ISO 9001 er et ledelsessystem for kvalitet som skal bidra til økt produktivitet, mer effektiv drift og høyere kundetilfredshet. Sertifisering fra Nemko er en bekreftelse fra et uavhengigkompetent og akkreditert organ om at virksomheten møter kravene til en internasjonalt anerkjent standard for kvalitetsledelse. 
   

  ISO 9001 skal: 

  • Gi bedre forståelse av egen kontekst og interesseparters krav 
  • Øke kundetilfredshet og lojalitet  
  • Forbedre ansattes motivasjon, ytelse og fokus på kvalitet  
  • Øke evnen til å gjøre forbedringer  
  • Fremme internasjonal handel 
  • Redusere svinn
  • Øke produktivitet

  Hvorfor Nemko? 

  • Nemko er en effektiv organisasjon med raske beslutningsprosesser
  • Revisorene har verdifull erfaring og motiverer virksomheten til kontinuerlig forbedring
  • Det legges vekt på god kommunikasjon med kundene
  • Observasjoner og kommentarer blir tydelig kommunisert for å sikre målbar forbedring
  • Tilnærmingen er praktisk og tilpasset virksomhetens størrelse
  • Revisoren er ansvarlig for kunden gjennom hele revisjonsprosessen  

  Sertifiseringsprosessen består av to faser:

  • Fase 1 er en førrevisjon for å avklare status for ledelsessystemet, herunder vurdere systemdokumentasjon, infrastruktur og organisering. I førrevisjonen vurderes modenheten til ledelsessystemet, noe som gir grunnlag for å planlegge sertifiseringsrevisjonen.
  • Fase 2 er sertifiseringsrevisjonen. Formålet er å evaluere implementeringen og virkningen av virksomhetens ledelsessystem. Sertifiseringsrevisjonen gir tilbakemelding til virksomheten om det som ikke samsvarer med standarden, og som må forbedres før et sertifikat kan utstedes.

  Hvor lenge er ISO 9001-sertifiseringen gyldig?

  Sertifikatet er gyldig i tre år etter utstedelse. I denne perioden vil det bli gjort årlige oppfølgingsrevisjoner.


  Kunnskap og erfaring

  Nemko har levert tredjeparts sertifisering i henhold til ISO-standarder i mer enn 25 år.

  Kontakt oss