Skip to content
Søk  

  Partnerlab-autorisasjon

  Vil Nemko akseptere dine laboratoriedata for EMC- og sikkerhetstesting? Gjennom vårt partnerprogram kan eksterne laboratorier kvalifisere til å teste både for Nemko-sertifisering og for den internasjonale CB-ordningen.

  Kontakt vårt team

  Ditt laboratorium kan kvalifisere for partnerlab-autorisasjon gjennom vårt partnerprogram

   

  Hva er Nemkos partnerprogram?

  Med Nemkos ordning for laboratorieautorisasjon bruker vi resultater sendt direkte fra kvalifiserte eksterne laboratorier som grunnlag for Nemko-sertifisering og -attestering. Dette programmet tilbys både for produsenters laboratorier og for uavhengige laboratorier. Ditt laboratorium kan kvalifiseres dersom det møter de strenge standardene for ett eller flere testområder, for eksempel elsikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), Telecom eller energieffektivitet. Testene utføres i henhold til relevante nasjonale og internasjonale standarder, som eksempelvis den internasjonale IECEE CB-ordningen.

  Vil du oppnå økt markedsadgang hvis ditt laboratorium er Nemko-autorisert?

  Å bli et Nemko-autorisert laboratorium gir en rekke fordeler, inkludert økte markedsadgangsmuligheter for dine kunder. Andre fordeler ved partnerprogrammet er blant annet:

  • Kostnadseffektivitet
  • Effektiv håndtering av Nemko sertifiseringsprosjekter
  • Delt kunnskap om våre partnere, inkludert de tilbudte tjenestene som kan kryss-selges innad i regionen
  • Støtte fra vårt globale nettverk
  • Forutsigbart utfall av prosjekter grunnet felles praksis og forståelse
  • Tilgang til abonnementstjenester for standarder, internasjonale tolkninger osv.
  • Regelmessig kommunikasjon, inkludert oppdatering av nåværende og kommende produktstandarder og testpraksiser
  • Tilgang til organiserte testprogrammer for sammenligningsmålinger

   

  Sales meeting

  Nåværende partnere

  Vil en Nemko-partner være et godt alternativ for ditt neste prosjekt? Se vår oversikt over hvem som autoriseres som Nemko-partnere og innenfor hvilke fagfelt de er spesialister.

  Les mer om Nemko-partnere
  Group of young colleagues using laptop at office-1

  Hva er hovedkravene for å bli et Nemko-autorisert laboratorium?

  • Kvalitetssystemer i henhold til de relevante delene av ISO/IEC 17025
  • Kvalifisert testpersonell med kunnskap om standarder og testmetoder (IEC/EN, CISPR, ETSI, nasjonale standarder etc.)
  • Nødvendige testfasiliteter og -utstyr med riktige karakteristikker og toleranser.
  • Kalibreringsprosedyrer som er sporbare til nasjonale eller internasjonale referansestandarder med regelmessige kalibreringsintervaller. 


  Hvordan kvalifisere for partnelab-autorisasjon?

  Har ditt laboratorium fasilitetene og ekspertisen som trengs for å bli en autorisert Nemko-partner? Kontakt oss for å finne ut mer.

  Kontakt vårt team