Skip to content
Søk  

  NEK 405-20 Eltakstmann

  Nemko sertifiserer elektroforetak og personell som skal utføre skadetakst, tilstands- og tredjepartsvurdering av elektrisk anlegg og elektrisk utstyr.

  Kontakt oss

  Hvorfor bli sertifisert:

  Elektriske anlegg kan bli skadet ved bygningsbranner, overspenninger, vannskader og lignende.

  Gjennomgang av elektrisk anlegg og utstyr etter en skade og vurdering av grensesnittet mellom skadet og ikke skadet utstyr krever god kompetanse og erfaring. Videre etterspørres riktige erstatningsutbetalinger fra både skadelidt og forsikringsselskap. Her vil eltakstpersonellets objektivitet som nøytral tredjepart, kompetanse og innsats være et svært viktig bidrag.

  Eltakst er en tjeneste som har økende etterspørsel i markedet. Tjenesten omfatter følgende tre hovedkategorier:

  • Skadetakst
  • Tilstandsvurdering
  • Tredjepartsvurdering

  Disse tre kategoriene dekkes av begrepet «eltakst». NEK 405-20 er utformet for å sikre en god organisering av eltakst, stille krav til kvalifikasjoner, metode og dokumentasjon av resultater.

  Hvordan bli sertifisert?

  NEK 405-20 stiller krav til personell som skal bli sertifisert og til foretakene, inspeksjonsorgan, som skal forestå eltaksten. For å bli sertifisert er det krav til formell utdanning og praksis. Videre skal det gjennomføres eksaminering av vedkommende som søker om å bli sertifisert. 

  Sertifiseringen krever eksamen og gjennom Nemko kan du ta eksamen elektronisk ved et godkjent bibliotek eller etter endt kurs. Du kontakter Nemko for å avtale ønsket eksamenssted. Når eksamen er bestått og all øvrig dokumentasjon er godkjent vil det bli utstedt sertifikat. Sertifisering vil bli gitt iht gjeldene utgave av standard på eksamenstidspunktet. 

  Eksamensresultater har en gyldighet på 12 måneder, det vil si at man må sende inn dokumentasjon til Nemko AS innen 12 måneder etter bestått eksamen. Om dette ikke blir gjort, må ny eksamen tas.

   

  Krav/ dokumenter til sertifisering  

  • Søknadsblankett
  • Inneha kvalifikasjoner tilsvarende faglig ansvarlig iht FEK §7 første ledd
  • Gjennomført opplæring som dekker kompetansemål etter 4.2.1
  • Bestått eksamen i henhold til NEK 405-2 og NEK 405-3
  • Bestått tilleggseksamen i henhold til NEK 405-20
  • Være tilknyttet et foretak sertifisert iht NEK 405-4. Foretaket skal være registrert i Elvirksomhetsregisteret
  • Bilde til sertifikat

  Dokumentasjon sendes til: personell@nemko.com

  Søknadsblankett  >


  Erfarent team

  Våre medarbeidere har lang erfaring med sertifisering av personell. Deres kunnskap og erfaring har resultert i gode rutiner som gir rask og effektiv saksbehandling.

  Kontakt oss