Skip to content
Søk  

  NEK 405-3-2 Elkontroll vegtrafikksystem

  Nemko sertifiserer elektrikere som skal foreta elkontroll i vegtrafikksystemer.

  Kontakt oss

  Hvorfor bli sertifisert?

  Samferdselssektoren er nå organisert i en rekke nye veieiere som også har ansvaret for overtagelse
  av el og ekom installasjoner for i størrelsesorden 5 milliarder kroner årlig. Disse vil også ha løpende
  kontrakter for drift og vedlikehold av elektriske anlegg.
  Det er viktig at leveranser lever opp til kvaliteten kontraktene krever. Veieiere opplever i for stor grad
  feil ved leveranser og ønsker et verktøy for å sikre kvalitet på leveranser i form for uavhengig
  tredjepartsverifisering av leveranser etter NEK 405-konseptet.

  Delstandard NEK 405-3-2 er utarbeidet for vegsektoren for tredjepartsvurdering av leveranser av
  elektriske installasjoner og elektrisk utstyr for å sikre at disse er i overenstemmelse med
  myndighetskrav og kontraktkrav. Standarden danner også grunnlag for tredjepartsvurdering av
  oppfyllelse av drifts- og vedlikeholdskontrakter og generell kontroll av oppdrag.

  Å sikre at disse leveransene virkelig oppfyller kravene spesifisert i kontrakter er svært viktig. Det vil
  sikre kvalitet og spare oppdragsgiver for store beløp. En tredjepartsvurdering vil senke konfliktnivået
  ved nyanskaffelser og sikre at krav i drifts og vedlikeholdskontrakter blir oppfylt.

  Standarden dekker i første omgang veisektoren.

  Hvordan bli sertifisert?

  NEK 405-3-2 Elkontroll vegtrafikksystemer stiller krav til personell som skal bli sertifisert. For å bli sertifisert er det krav til formell utdanning og praksis samt bestått eksamen. 

  Eksamen kan du ta elektronisk ved et godkjent bibliotek, ved kurs eller i våre lokaler. Du kontakter Nemko for å avtale ønsket eksamenssted. Når eksamen er bestått og all øvrig dokumentasjon er godkjent vil det bli utstedt sertifikat.

  Eksamensresultater har en gyldighet på 12 måneder, det vil si at man må sende inn dokumentasjon til Nemko innen 12 måneder etter bestått eksamen. Om dette ikke blir gjort, må ny eksamen tas.

  Nemko er akkreditert for NEK 405-3-2. Kontakt oss for informasjon om akkrediteringsomfang og hva akkreditering er.

  Krav/ dokumenter til sertifisering:

  • Søknadsblankett
  • Krav til kvalifikasjoner og praksis :
   Alternativ 1:
   Fagbrev innennfor elektrofag og minimum teknisk fagskole, sertifisert iht NEK 450-3 og minimum 1 års relevant erfaring i veganlegg (tunnel og veg i dagen)
   Alternativ 2:
   Fagbrev innenfor elektrofag, sertifisert iht NEK 405-3 og minimum 2 års relevant erfaring i veganlegg (tunnel og veg i dagen)

   Relevant erfaring kan være en kombinasjon av prosjektering, utførelse, vedlikehold og kontroll av elektiske anlegg, elektrisk utstyr og maskiner i veitrafikksystem.

  Dokumentasjon sendes til personell@nemko.com

  Søknadsblankett  >