Skip to content
Søk  

  NEK 405-3 Elkontroll næring

  Nemko sertifiserer elektrikere som skal foreta elkontroller i næringsbygg.

  Kontakt oss

  Hvorfor bli sertifisert?

  Ansvaret for det elektriske anlegget ligger på eier, som er pålagt årlig kontroll. Gjennom sertifisering sikrer vi at personell har oppdatert kunnskap. Våre sertifiserte kontrollører kan inspisere anlegg og informere eieren om farer.

  Hvordan bli sertifisert?

  NEK 405-3 Elkontroll næring stiller krav til personell som skal bli sertifisert. For å bli sertifisert er det krav til formell utdanning og praksis samt bestått eksamen. En sertifisert kontrollør skal i tillegg være tilknyttet et foretak sertifisert iht. NEK 405-4.

  Eksamen kan du ta elektronisk ved et godkjent bibliotek, ved kurs eller i våre lokaler. Du kontakter Nemko for å avtale ønsket eksamenssted. Når eksamen er bestått og all øvrig dokumentasjon er godkjent vil det bli utstedt sertifikat. Sertifisering vil bli gitt iht gjeldene utgave av standard på eksamenstidspunktet. 

  Eksamensresultater har en gyldighet på 12 måneder, det vil si at man må sende inn dokumentasjon til Nemko AS innen 12 måneder etter bestått eksamen. Om dette ikke blir gjort, må ny eksamen tas.

  Som et alternativ til sertifisering har man etter gjennomført eksamen muligheten til å få et eksamensbevis uten å bli sertifisert. I henhold til NEK 405-3 kan et eksamensbevis, på lik linje med sertifisering, brukes til å bekrefte kompetanse ved utførelse av kontroller i henhold til normen så fremt kunden ikke krever sertifisering

  Nemko er akkreditert for NEK 405-3. Kontakt oss for informasjon om akkrediteringsomfang og hva akkreditering er.

  Krav/ dokumenter til sertifisering:

  • Søknadsblankett
  • Bestått eksamen i henhold til NEK 405-2 - Brannforebyggende elkontroll Bolig
  • Bestått eksamen i henhold til NEK 405-3 - Elkontroll næring
  • Formell utdanning tilsvarende fagbrev innen elektrofag iht. opplæringsloven,  eller tilsvarende
  • Bekreftelse på minimum 3 års relevant praksis etter endt utdanning.
  • Relevant praksis kan være prosjektering, utførelse, vedlikehold og kontroll av elektriske anlegg, elektrisk utstyr og maskiner i næringsbygg og industri
  • Opplæring i sikkerhetsforskrifter (FSE)
  • Være tilknyttet et sertifisert foretak iht NEK 405-4. Foretaket skal være registrert i Elvirksomhetsregisteret
  • Bilde til sertifikat

  Dokumentasjon sendes til personell@nemko.com

  Søknadsblankett  >


  Erfarent team

  Våre medarbeidere har lang erfaring med sertifisering av personell. Deres kunnskap og erfaring har resultert i gode rutiner som gir rask og effektiv saksbehandling.

  Kontakt oss