Skip to content
Søk  

  NEK 405-4 Godkjente og sertifiserte kontrollforetak

  NEK 405-4 stiller krav til godkjente og sertifiserte foretak som utfører kontroll av elektriske installasjoner iht. NEK 405-serien.

  Kontakt oss

  NEK 405-1 elektrotermografi og NEK 405-3 elkontroll næring krever at personell skal være tilknyttet et sertifisert kontrollforetak. NEK 405-2 elkontroll bolig krever at personell skal være tilknyttet et godkjent foretak.

  I foretaket skal det være en som er faglig ansvarlig for utførelsen av de ulike elektrorelaterte tjenestene. Foretaket er ansvarlig for at den som har det faglige ansvaret tilfredsstiller myndighetskravene både med hensyn på ansettelse og kvalifikasjoner i FEK, og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

  Krav/dokumenter til sertifisering av foretak

  • Søknadsblankett
  • Fagansvarlig skal ha sitt hovedvirke i foretaket.  
  • Vitnemål/Fagbrev for faglig ansvarlig. Fagansvarlig skal tilfredsstille myndighetskravene både med hensyn på ansettelse og kvalifikasjoner gitt i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og utstyr (FEK).
  • Kontrollaktiviteter skal bare gjøres av sertifisert personell.
  • Nivå av uavhengighet for kontrollforetak skal dokumenteres.  
  • Organisasjonsbeskrivelse
  • Egenerklæring om Helse, Miljø og Sikkerhet
  • Rutiner for avviksbehandling i foretaket
  • Rutiner for hvordan sikre opprettholdelse og videreutvikling av de ansattes kompetanse.
  • Rutiner for planlegging og utførelse av kontroller
  • Rutiner for bruk og vedlikehold av måle- og sikkerhetsutstyr
  • Dokumentere at underleverandører i alle ledd er sertifisert iht gjeldende tjeneste
  • Arkivprosedyre for kontroller
  • Ansvarsforsikring i forbindelse med kontroller
  • Bekreftelse på registrering i Elvirksomhetsregisteret

  Søknad

  Søknadsblankett og øvrig dokumentasjon sendes til: personell@nemko.com

  Søknadsblankett  >


  Erfarent team

  Våre medarbeidere har lang erfaring med sertifisering av personell. Deres kunnskap og erfaring har resultert i gode rutiner som gir rask og effektvi saksbehandling.

  Kontakt oss