Skip to content
Søk  

  Sertifisering av redningsmenn

  Nemko sertifiserer redningsmenn i henhold til Nasjonal Standard for Redningsmenn (2002), rev. 2 fra 10. februar 2019. Normen er utarbeidet i et samarbeid mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

  Kontakt oss

  Redningstjeneste er et omfattende fagområde i stadig utvikling. Redningsmennene skal mestre sine arbeidsoppgaver under varierende og til dels vanskelige operative forhold, noe som stiller krav til kompetanse. Nasjonal standard for redningsmenn setter konkrete, klare og enhetlige kvalitets- og kvalifikasjonskrav til de ulike operatørene og gir føringer for hvordan kompetansen til redningsmannen skal bygges opp.

  Klikk her for mere informasjon om den nasjonale standard for redningsmenn. 

  Krav og dokumentasjon:

  • Nemko skal til enhver tid ha gjeldene ROM.
  • Autorisasjon som sykepleier, eller nasjonal paramedic.
  • Minimum to års erfaring fra prehospital tjeneste.
  • PHTLS kurssertifikat.
  • PPL Medical kl. 2.
  • Dokumentasjon på at fysiske krav i punkt 7.2 i NSR er oppfylt. Denne dokumentasjonen skal sendes inn årlig og er ett av resertifiseringskriteriene for å fornye sertifikatet.
  • Dokumentert medisinsk kompetanse i henhold til relevante deler i NSR punkt 8. Dette kan dokumenteres via operatørens årlige vedlikeholdsprogrammer og ved eksterne kurs.
  • Dokumentert redningsteknisk kompetanse i henhold til relevante deler i NSR punkt 9. Dette kan dokumenteres via operatørens årlige vedlikeholdsprogrammer og ved eksterne kurs.
  • Dokumentert kompetanse samband i henhold til relevante deler i NSR punkt 10. Dette kan dokumenteres via operatørens årlige vedlikeholdsprogrammer og ved eksterne kurs.
  • Dokumentert kompetanse i utrykningskjøring i henhold til del 11 i NSR.
  • Dokumentert kompetanse i flyoperativ kompetanse i henhold til del 12 i NSR.
  • Dokumentert kompetanse og kjennskap til kvalitetskrav i henhold til del 13 i NSR. Dette kan dokumenteres via operatørens årlige vedlikeholdsprogrammer og ved eksterne kurs.

  Søknad

  Send søknadsblankett og øvrig dokumentasjon, eller få mer informasjon om ordningen: personell@nemko.com

  Søknadsblankett  >

   


  Erfarent team

  Våre medarbeidere har lang erfaring med sertifisering av personell. Deres kunnskap og erfaring har resultert i gode rutiner som gir rask og effektiv saksbehandling.

  Kontakt oss