Skip to content
Søk  

  FAQ om CE-merking

  Her vil du finne svar på de 6 mest stilte spørsmålene vi mottar om CE-merking. Send oss gjerne en henvendelse dersom du ikke finner svar på det du lurer på.

  Kontakt oss

  Har du sett introduksjonsvideoen vi har laget om CE merking? Du finner den på DENNE siden.

  1. Jeg vil importere et elektrisk/elektronisk produkt til Norge. Det er CE-merket. Hva må jeg gjøre?

  Dersom du ikke skal endre brand og/eller modellnavn (altså ikke foreta noen endringer på hverken label og/eller emballasje) trenger du kun å få tilsendt en kopi av samsvarserklæringen (Declaration of Conformity - DoC) fra fabrikant samt be om å få tilgang til den tekniske filen som danner grunnlag for samsvarserklæringen.

  Produktet skal også merkes med importørens firma og kontaktinformasjon.

  Dersom du synes det er vanskelig å vurdere om den tekniske filen er tilstrekkelig for å CE merke produktet, kan Nemko tilby en vurdering av tilgjengelig dokumentasjon. Dette gjøres normalt på timesbasis. 

  NB: Dersom du foretar endringer i brand, label og emballasje regnes du automatisk som fabrikant. Se svar på spørsmål 3.

  2. Jeg vil importere et elektrisk/elektronisk produkt til Norge. Det er ikke CE merket. Hva må jeg gjøre?

  Dersom du ikke skal endre brand og/eller modellnavn må du bygge opp en teknisk fil, fortrinnsvis basert på dokumentasjon fra fabrikanten.

  Det er imidlertid fremdeles fabrikanten, eller dennes autoriserte representant, som må signere på samsvarserklæringen. Fabrikanten kan utpeke importøren til å være dette.

  Produktet skal så CE merkes og merkes med importørens firma og kontaktinformasjon.

  Dersom du synes det er vanskelig å vurdere om de tekniske dokumentene du mottar fra fabrikant er tilstrekkelig for å CE merke produktet, kan Nemko tilby en vurdering av tilgjengelig dokumentasjon. Dette gjøres normalt på timesbasis. Ta kontakt med oss for et pristilbud.

  NB: Dersom du endrer brand, modellnavn, label eller emballasje regnes du automatisk som fabrikant. Se svar på spørsmål 3.


  3. Jeg er fabrikant for et elektrisk/elektronisk produkt. Hvordan får jeg CE merket dette?

  Som fabrikant er du ansvarlig for å få testet produktet etter de gjeldende direktiver og standarder for din produktgruppe. Du må deretter bygge opp en teknisk fil, lage og signere en samsvarserklæring og CE merke produktet. Se også svar på spørsmål 5.


  4. Jeg har utviklet et elektrisk/elektronisk produkt. Produktet inneholder allerede CE merkede komponenter. Hvordan får jeg CE merket dette?

  Svaret er det samme som på spørsmål 3. Som fabrikant er du ansvarlig for å CE merke sluttproduktet. Merk at dersom produktet ditt inneholder avanserte komponenter som f.eks. en radiomodul, kan det være store besparelser i å benytte sertifiserte (ikke kun CE merkede) komponenter. Det vil i slike tilfeller bli en mindre omfattende testprosedyre.

  Les mer: Ønsker du mer informasjon om CE merkede komponenter kan du lese artikkelen CE+CE=CE? (på engelsk)

  Les mer: Bringing your radio device to the EU market in 6 simple steps

  5. Jeg har utviklet et produkt som er på prototypestadiet. Hvordan vet jeg hvilke krav dette produktet må tilfredsstille? 

  I tilfeller hvor du er usikker på krav for ditt produkt anbefaler vi et forprosjekt. Vi vil da hjelpe deg med å identifisere direktiver og standarder produktet må tilfredsstille. Det vil i slike tilfeller også være langt lettere å tilpasse produktet etter kravene i stedet for å gå tilbake til designfasen dersom det ferdige produktet skulle feile i en test. Et forprosjekt består av vurdering av tilgjengelig dokumentasjon, et teknisk møte (1-2 timer) med en av våre ingeniører samt en skriftlig rapport i etterkant. Målet med forprosjektet er å identifisere alle relevante direktiver og standarder, beskrive krav til teknisk dokumentasjon på komponenter og gi et estimat på kostnader for testing for å dekke kravene for CE merking og for å lage en samsvarserklæring.

  6. Hvilke produkter skal ikke CE merkes? Hva slags krav gjelder for disse produktene?

  Det er en rekke produkter hvor det er krav om tredjeparts sertifisering og da faller ordinær CE merking bort. Dette er bla. medisinsk utstyr, farlige maskiner, produkter for eksplosjonsfarlige områder samt plugger og stikkontakter (nasjonale krav). Om du tror at du har et produkt innenfor en av disse produktgruppene kan du ta kontakt med oss for å få klarhet i kravene og evt. få et pristilbud på sertifisering.

  Kontakt vårt team

  La oss komme i gang
  bofu-cta-row-image