Skip to content
Søk  

  Hong Kong OFCA – sertifiseringstjenester for radio og telekom

  Nemko er et sertifiseringsorgan for Hong Kongs kommunikasjonsmyndighet, som tilbyr sertifiseringstjenester for telekommunikasjonsutstyr og de fleste lavstrøms- og mobilradioenheter som skal brukes og selges på Hong Kong-markedet.

  Kontakt oss
  Siden stiftelsen av Communications Authority (CA), refereres Hong Kongs spesifikasjoner til som HKCA-spesifikasjoner. Enkelte dokumenter som fortsatt kan angi HKTA og ennå ikke er reviderte anses som akseptable. Noen standarder for Hong Kong er frivillige, men avhengig av enhetens tiltenkte bruk kan det være behov sertifisering fra kjøperen, installatøren, integratoren eller telekomforbindelsens eier. For RF- og telekomproduktgodkjenninger benytter Hong Kong et annet sertifiseringsprogram enn Kina, og de har ikke ordninger for gjensidig anerkjennelse med Kina.

  Nemko har erfaring med testing og godkjenning av produkter med akkreditering i henhold til ISO/IEC-standarder i forhold til EMC, radio eller sikkerhetskrav. Vår tekniske ekspertise og kunnskap innen produktevaluering har gjort oss i stand til å oppnå anerkjennelse som sertifiseringsorgan hos Hong Kong Office of the Communications Authority (OFCA). Nemko har OFCA-godkjente testfasiliteter og er et av få selskaper som kan utstede sertifikater i henhold til forordningen for det spesifikke utstyret eller installasjonen i samsvar med de foreskrevne spesifikasjonene.

  Testrapporter kan aksepteres fra OFCA-anerkjente laboratorier. OFCAs mandat er at sertifiseringsorganer utfører revisjonstesting på to prosent av produktene de har sertifisert.

  Som et ledende toppmoderne testlaboratorium og sertifiseringsorgan er Nemko i stand til å lykkes med å støtte våre kunders behov samt tilby effektive test- og sertifiseringstjenester som sikrer at du kan oppnå Hong Kong OFCA-sertifisering og selge produkter i Hong Kong så snart som mulig.

  Eksempler på produkttyper som kan sertifiseres inkluderer:
  • Utstyr i kundens lokale tilknyttet PSTN
  • ISDN-utstyr
  • Digitalt digitalt utstyr med leid linje
  • Landbasert mobilt radioutstyr og CB-radio
  • Trådløs telefon
  • Utstyr med fast forbindelse
  • Utstyr med frekvenshopping
  • Industrielt, vitenskapelig og medisinsk
  • Utstyr som opererer i ulisensierte bånd på 2,4 GHz og 5 GHz
  • Short Range Portable Radio (SRPR)- og RFID-enheter
  • Maritimt mobilradioutstyr

  Dedicated
  global partner

  No matter if you are located in Europe, Asia, North America, or anywhere else in the world, Nemko’s international testing and certification facilities are here to help.

  Contact Us