Skip to content
Søk  

  NS-sertifisering
  for ikke-elektriske produkter

  Nemko besluttet i 2016 å avvikle sine tilbudte tjenester for NS-merking av ikke-elektriske produkter. Imidlertid er EU-kravene for CE-merking av innvendige branndører blitt forsinket. Nemko har derfor valgt å opprettholde sitt tilbud om administrering av NS-merking for innvendige branndører for de eksisterende kunder som har behov for det.

  Kontakt oss

  HistorikkNS certification
  Nemko AS var fram til 31.12.2019 tilbyder av ordninger for sertifisering og NS-merking av flere typer ikke-elektriske produkter. NS-merking bekrefter samsvar med krav i standard. Standarder er i denne sammenheng enten rene nasjonale standarder eller europeiske standarder fastsatt som Norsk Standard. For flere produkter som hadde sertifiseringslisens for NS-merking har det blitt harmoniserte europeiske produktstandarder som beskriver krav til CE-merking av gitte egenskaper. For produkter omfattet av krav til CE-merking vil det ikke lenger være anledning til NS-merking når disse bekrefter samme egenskap.

  Nemko besluttet i 2016 å avslutte sitt tilbud om produktsertifisering for ikke-elektriske produkter.

  Innvendige branndører
  EU-kravene for CE-merking av innvendige branndører har blitt forsinket og Nemko har derfor valgt å opprettholde sitt tilbud om NS-merking for innvendige branndører for de eksisterende kunder som har behov for det. Eksisterende lisenser kan søkes forlenget med vedlegg for innvendige dører. Det forutsettes at det ikke gjøres endringer på produktene i løpet av gyldighetstiden til lisensen.

  Den forlengede lisensen vil inneholde de tidligere vedleggene for de aktuelle produktene og ha gyldighetsdato 31.12.2020. Vedleggene er datert 2017.

  Det er per i dag usikkert når EU-krav for CE-merking av innvendige branndører blir kunngjort. Nemko vil fortløpende vurdere ytterligere forlenging av sitt tilbud om NS-merking av denne type produkter.

  Det minnes samtidig om at det er den enkelte lisensinnehavers ansvar, der det er aktuelt, å holde seg oppdatert når det gjelder eksisterende og eventuelt kommende produktstandarder med krav til CE-merking.

  Øvrige lisenser fra og med 1.1.2020
  31. desember 2019 slettes alle gjenværende lisenser for NS-merking utstedt av Nemko AS.

  Spørsmål vedrørende dette kan rettes til: personell@nemko.com