Skip to content
Søk  

  UK Radio Equipment Regulations (RER) 2017-sertifisering

  Nemko er et godkjent organ i Storbritannia, autorisert til å tilby samsvarsvurdering og typeundersøkelsestjenester for å oppfylle United Kingdom Radio Equipment Regulations 2017.

  Kontakt oss

  Radio Equipment Regulations 2017 gjelder for alle typer radioutstyr. Produsenter av radioutstyr som ønsker å selge for å markedsføre radioproduktet sitt i Storbritannia, må bevise at de samsvarer med og påfører UKCA-merket på produktene sine.

  De grunnleggende kravene i Radio Equpment Regulations er at radioutstyr må være konstruert for å sikre:
  UKCA mark

  • Art. 3.1a. Beskyttelse av helse og sikkerhet for brukeren og enhver annen person
  • Art. 3.1b. Tilstrekkelig nivå av elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
  • Art. 3.2. Effektiv bruk av radiospekteret for å unngå skadelig interferens
  • Art. 3.3. Oppfyller alle spesielle krav

  Vi bistår kundene våre gjennom hele samsvarsvurderingsprosessen for å minimere tiden og innsatsen som må investeres for å oppfylle kravene til UKCA-merking. Nemko tilbyr en vurdering av produktdesign, tolkning av relevante regler, vurdering av teknisk dokumentasjon, i tillegg til å utstede et UK RER Type Examination Certificate dersom den tekniske filen deres tilfredsstiller de formelle og tekniske kravene.

  Nemko tilbyr også kundeveiledning for å identifisere hvilke standarder og radiotester som er relevante og må oppfylles for å demonstrere samsvar med Radio Equipment Regulations 2017.

  Nemko har erfaring med testing og godkjenning av produkter med akkreditering i henhold til ISO/IEC-standarder i forhold til EMC, radio, RF-eksponering og sikkerhetskrav. Vår tekniske ekspertise og kunnskap innen produktevaluering har gjort oss i stand til å oppnå anerkjennelse i Storbritannia som godkjent organ med oppføring på BEIS UK Market CAB-nettsiden (Approved Body-nummer 1622).

  Testrapporter kan aksepteres fra ISO/IEC 17025 akkrediterte laboratorier, og de som er kvalifisert av Nemko (krever gjennomgang av rapporten og gjennomgang av formålet ved akkreditering).

  Som et ledende toppmoderne testlaboratorium og sertifiseringsorgan er Nemko i stand til å lykkes med å støtte våre kunders behov og tilby effektive test- og sertifiseringstjenester, for å sikre at du kan oppnå RER UKCA-samsvar og selge produktet i Storbritannia så snart som mulig.

  Eksempler på produkttyper som kan sertifiseres inkluderer:

  • Public Switched Telephone Network (PSTN)
  • Enheter med kort rekkevidde (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, RFID, Z-Wave, teleslynge, NFC).
  • Medisinsk implantat
  • Overføringssystemer for bredbåndsdata
  • Trådløse mikrofoner
  • Bakkemobil
  • Mobil/bærbar/fast mobil (5G/4G/3G) – inkludert i basestasjoner og repeatere
  • mmWave (Millimeter Wave) – inkludert trådløse systemer som mmWave backhaul
  • Satellittbasert posisjonsbestemmelse – GNSS (Global Navigation Satellite System), GPS
  • Aeronautisk VHF
  • UHF
  • Maritim VHF
  • Satellitt-jordstasjoner – mobil (MES), bakkemobil (LMES), Very Small Aperture (VSAT), fly (AES), fast (SES)
  • Mobil – mobil, fast
  • White Space Devices (WSD)
  • Nettverk med bredbåndsradiotilgang
  • UWB/GPR/WPR
  • Faste radiosystemer
  • Trådløs bredbåndstilgang
  • Intelligente transportsystemer
  • TETRA
  • Radiokringkasting og TV-mottakere

  For mer
  informasjon

  Kontakt vårt team