Skip to content
Søk  

  Ferdighetstesting Proficiency testing (PT)

  Nemko er leverandør av ferdighetstesting (PTP; Proficiency Testing Provider) og kan tilby elektriske og elektroniske sikkerhetstester og målinger.

  Kontakt oss
  Group of young colleagues using laptop at office-1
  Nemko er leverandør av kompetansetesting (PTP) og kan tilby samtidig og sekvensiell PT for elektriske og elektroniske sikkerhetstester og målinger.

   

   

  Ferdighetstesting er et viktig verktøy for å fastslå laboratoriets tekniske kompetanse. Nemko kan som akkreditert leverandør, PTP, tilby tjenester for ferdighetstesting, PT.  Ferdighetstesting er et obligatorisk krav (i henhold til ISO/IEC 17025:2017) i elektrisk og elektronisk testing over hele verden.

  Hva er fordelene med ferdighetstesting (PT)?

  • Tilfredsstillende deltakelse i nasjonale og internasjonale PT-programmer øker interessenters tillit (f.eks. kunder, akkrediteringsorganer, regulatorer) til laboratoriets tekniske kompetanse.
  • Sammenligning av en fasilitets ytelse med andre likeverdige anlegg.
  • Overvåking av langsiktig ytelse av fasilitetene.
  • Forbedring av ytelsen til tester/kalibreringer etter undersøkelse og identifisering av årsaken(e) til utilfredsstillende ferdighetsytelse. Innføring av tiltak for å hindre gjentakelse.
  • Opplæring og kompetanseovervåkning av personalet.
  • Evaluering av metodene, herunder etablering av nøyaktighet og presisjon.
  • Bidra til fasilitetenes overordnede risikostyringssystem.

  Hvorfor velge Nemko som PTP? 

  • Asias første og eneste PTP for elektro og elektronikk.
  • Våre PT-programmer er kostnadseffektive, enkle og effektive.

  Hva er hyppigheten av PT-programmene? 

  Hyppigheten varierer noe, men i gjennomsnitt foretas det 11 til 12 programmer årlig.

  Testobjekter for ferdighetstesting?

  Testobjekter kan kjøpes direkte på markedet som et enkeltproduksjonsparti av kommersielt tilgjengelig produkter eller de kan skreddersys. Eksempler: plastplater, strømforsyninger, kretskort, black box-tester, osv

  Hvilke elektriske/elektroniske ferdighetstester utføres av Nemko?

  • Varmemotstand (Ball Pressure Test) – lamper, armatur og tilbehør, IT-utstyr
  • Kryp og klarering – lamper, armaturer og tilbehør, elektriske husholdningsartikler, IT/audio-utstyr
  • Støpselutstyr – lamper, armatur og tilbehør, IT/audio-utstyr
  • Arbeidsspenning – elektriske husholdningsartikler, IT/audio-utstyr
  • Glow Wire og Needle Flame Test – lamper, armatur og tilbehør, IT/audio-utstyr
  • Levering av jordingsutstyr – audioutstyr
  • Begrensede strømkretser – IT-utstyr
  • Begrenset energikrets – husholdningsartikler
  • Begrensede strømkilder – IT-utstyr
  • Strøminngangstest – husholdningsartikler, IT/audio-utstyr
  • Varmetest – lamper, armatur og tilbehør, husholdningsartikler, IT/audio-utstyr
  • Berøringsstrøm (lekkasjestrøm) test – lamper, armatur og tilbehør, husholdningsartikler, IT/audio-utstyr
  • Uttrekk av støpsel – audio-utstyr
  • Energifarer – IT-utstyr
  • Cap Temperature Rise – lamper, armaturer og tilbehør
  • Utladning av kondensatorer i utstyr – lamper, armaturer og tilbehør, IT/audio-utstyr
  • Motstand i jordingsledere og avsluttere – lamper, armatur og tilbehør, IT/audio-utstyr
  • Motstand mot sporing – lamper, armatur og tilbehør, IT/audio-utstyr

  Kontakt oss for å lære mer om ferdighetstesting (PT)

  Kontakt oss