Skip to content
Søk  

  Ferdighetstesting Proficiency testing (PT)

  Nemko er leverandør av ferdighetstesting (PTP; Proficiency Testing Provider) og kan tilby elektriske og elektroniske sikkerhetstester og målinger.

  Kontakt oss
  Group of young colleagues using laptop at office-1
  Nemko er en akkreditert leverandør av ferdighetstesting (PTP) og kan tilby samtidig og sekvensiell PT for elektriske og elektroniske sikkerhetstester og målinger.

  Ferdighetstesting av Nemko

  Vi er nå akkreditert for simultan og sekvensiell ferdighetstesting i testing (elektrisk og elektronikk) disiplin fra NABL India i henhold til ISO/IEC 17043:2010. Tidligere har elektriske og elektroniske testlaboratorier i Asia enten initiert eller deltatt i ILC-programmer initiert av andre laboratorier. Nå kan Nemko tilby disse tjenestene

  Ferdighetstesting er et viktig verktøy for å fastslå laboratoriets tekniske kompetanse. Nemko kan som akkreditert leverandør, PTP, tilby tjenester for ferdighetstesting, PT.  Ferdighetstesting er et obligatorisk krav (i henhold til ISO/IEC 17025:2017) i elektrisk og elektronisk testing over hele verden.

  Hva er fordelene med ferdighetstesting (PT)?

  • Tilfredsstillende deltakelse i nasjonale og internasjonale PT-programmer øker interessenters tillit (f.eks. kunder, akkrediteringsorganer, regulatorer) til laboratoriets tekniske kompetanse.
  • Sammenligning av en fasilitets ytelse med andre likeverdige anlegg.
  • Overvåking av langsiktig ytelse av fasilitetene.
  • Forbedring av ytelsen til tester/kalibreringer etter undersøkelse og identifisering av årsaken(e) til utilfredsstillende ferdighetsytelse. Innføring av tiltak for å hindre gjentakelse.
  • Opplæring og kompetanseovervåkning av personalet.
  • Evaluering av metodene, herunder etablering av nøyaktighet og presisjon.
  • Bidra til fasilitetenes overordnede risikostyringssystem.

  Hvorfor velge Nemko som PTP? 

  • Akkreditert av NABL gjennom sertifikat PC-1048
  • Asias første og eneste PTP for elektro og elektronikk.
  • Våre PT-programmer er kostnadseffektive, enkle og effektive.

  Hva er hyppigheten av PT-programmene? 

  Hyppigheten varierer noe, men i gjennomsnitt foretas det 11 til 12 programmer årlig.

  Testobjekter for ferdighetstesting?

  Testobjekter kan kjøpes direkte på markedet som et enkeltproduksjonsparti av kommersielt tilgjengelig produkter eller de kan skreddersys. Eksempler: plastplater, strømforsyninger, kretskort, black box-tester, osv

  Hvilke elektriske/elektroniske ferdighetstester utføres av Nemko?

  • Varmemotstand (Ball Pressure Test) – lamper, armatur og tilbehør, IT-utstyr
  • Kryp og klarering – lamper, armaturer og tilbehør, elektriske husholdningsartikler, IT/audio-utstyr
  • Støpselutstyr – lamper, armatur og tilbehør, IT/audio-utstyr
  • Arbeidsspenning – elektriske husholdningsartikler, IT/audio-utstyr
  • Glow Wire og Needle Flame Test – lamper, armatur og tilbehør, IT/audio-utstyr
  • Levering av jordingsutstyr – audioutstyr
  • Begrensede strømkretser – IT-utstyr
  • Begrenset energikrets – husholdningsartikler
  • Begrensede strømkilder – IT-utstyr
  • Strøminngangstest – husholdningsartikler, IT/audio-utstyr
  • Varmetest – lamper, armatur og tilbehør, husholdningsartikler, IT/audio-utstyr
  • Berøringsstrøm (lekkasjestrøm) test – lamper, armatur og tilbehør, husholdningsartikler, IT/audio-utstyr
  • Uttrekk av støpsel – audio-utstyr
  • Energifarer – IT-utstyr
  • Cap Temperature Rise – lamper, armaturer og tilbehør
  • Utladning av kondensatorer i utstyr – lamper, armaturer og tilbehør, IT/audio-utstyr
  • Motstand i jordingsledere og avsluttere – lamper, armatur og tilbehør, IT/audio-utstyr
  • Motstand mot sporing – lamper, armatur og tilbehør, IT/audio-utstyr

  Kontakt oss for å lære mer om ferdighetstesting (PT)

  Kontakt oss