Skip to content
Søk  

  IP-testing
  Ingress protection

  Ved IP-testing tester man produktets evne til å motstå inntrengning av vann, støv eller andre fremmedlegemer. Nemko kan teste for alle IP-klasser opp til IP68.

  Våre akkrediterte IP-tester inkluderer simulering av regn, spyling med vann og nedsenkning i vanntanker. Vi tilbyr også testing i støvkammere samt tester med et utvalg standardiserte prober for inntrenging av fremmedobjekter.

  Vi kan utføre akkrediterte tester for hele spekteret av IP-klasser i henhold til IEC 60529.

  Hvilke standarder er IP-systemtestene i henhold til?

  • Relevante tester i IEC 60068-serien
  • Relevante tester i IEC 60721-serien
  • Relevante tester i ETSI 300 019 “environmental standards and classification of parameters for equipment  functionality in different environments”
  • Relevante produktstandarder for eksempel for maritimt utstyr

  Teststandarder:

  • IEC 60529 
  • IEC 60068-2-18 
  • IEC 60068-2-68 
  • IEC 60721-3-x 

  Hvilke typer vanninntrengingstester (IP X1 til IP X8) tilbys?

  • Drypp - regn
  • Spraying
  • Spruting / dusj
  • Spyling
  • Kraftig spyling
  • Nedsenkning

  Hvilke typer tester for inntrenging av fremmedobjekter (IP1X til IP 6X) tilbys?

  • ø 50 mm kule
  • ø 12.5 mm fingerprobe
  • ø 2.5 mm verktøysprobe
  • ø 1.0 mm wire-probe
  • Støvbeskyttet
  • Støvtett

  Hva er IP-koder?

  EN 60529 skisserer et internasjonalt klassifiseringssystem for kapslingsgraden til elektrisk utstyr mot inntrenging av fremmedobjekter (f.eks. hender, fingre, verktøy, støv) og vann. Dette klassifiseringssystemet bruker bokstavene “IP” (“Ingress Protection”) etterfulgt av to eller tre sifre.

  • Et tredje tegn blir noen ganger brukt for å spesifisere klassifiseringen
  • Tegnet "x" blir brukt for å erstatte ett av sifrene om det bare er én beskyttelsesgrad; f.eks. IPX4 som adresserer kun vannbeskyttelsen.

  Første IP-siffer

  Det første sifferet i IP-koden indikerer at mennesker er beskyttet mot kontakt med elektriske eller bevegende deler (utenom rolig roterende aksler ol.) og i hvilken grad utstyret er beskyttet mot inntrenging av fremmedobjekter.

  0 Ingen beskyttelse

  1 Beskyttelse mot store fremmedelementer som en hånd (men ikke beskyttelse mot tilsiktet adgang); fra faste legemer med en diameter på mer enn 50 mm

  2 Beskyttelse mot fingre og andre objekter som er bredere enn 12 mm diameter

  3 Beskyttelse mot adgang for verktøy eller faste fremmedobjekter med en diameter eller tykkelse på 2.5 mm

  4 Beskyttelse mot adgang fra wire eller faste fremmedobjekter med en diameter eller tykkelse på 1.0 mm

  5 Beskyttelse mot støv som kan forstyrre utstyrets funksjonalitet

  6 Støvtett

  Andre IP-siffer

  Det andre sifferet i IP-koden indikerer beskyttelsesgraden utstyret har mot skadelig inntrenging av vann, f.eks. dråper, spraying, nedsenkning osv.

  0 Ingen beskyttelse

  1 Beskyttelse mot vertikalt dryppende vann

  2 Beskyttelse mot dryppende vann fra en vinkel inntil 15º

  3 Beskyttelse mot sprayet vann fra en vinkel inntil 120º 

  4 Beskyttelse mot vann sprayet 360º 

  5 Beskyttelse mot vann sprayet fra slange med dyse. 12.5 l/min

  6 Beskyttelse mot høy sjø eller kraftig spyling. 100 l/min

  7 Beskyttelse mot komplett nedsenkning i vann. 1m i 30 min.

  8 Beskyttelse mot komplett, kontinuerlig nedsenkning i vann*

  * Nedsenkningsdybde og -tid må være spesifisert av produsent. Kravet må være strengere enn for IPX7

  Ytterligere tegn i IP-kodene

  Standarden definerer ytterlige bokstaver som kan bli vedlagt for å klassifisere beskyttelsesnivået mot tilgang som kan ha farlige utfall for mennesker:

  A – baksiden av hånden

  B – Finger

  C – Verktøy

  D – Wire

  Ytterligere bokstaver kan legges til for å gi tilleggsinformasjon i tilknytning til utstyrets beskyttelse:

  H – Høyspenningsutstyr

  M – Utstyret beveget seg under vanntest

  S – Utstyret forholdt seg rolig under vanntest

  W - Værforhold

  Kontakt oss for å lære mer om Ingress protection (IP)-testing

  Kontakt oss