Skip to content
Søk  

  Sikkerhetstesting av måle-, laboratorie- og kontrollutstyr

  Vi har kunnskapen og ekspertisen til å utføre de mest effektive sikkerhetstestene av elektrisk utstyr for måling-, kontroll- og laboratoriebruk.

  Kontakt oss

  Nemko har lang erfaring med å teste mange typer av måle-, laboratorie- og kontrollprodukter i henhold til alle relevante krav, og hjelper deg med å få dine produkter raskt ut på markedet.

  Vi tilbyr kostnadseffektiv tredjeparts sikkerhetstesting av ditt elektriske utstyr for måling-, kontroll- og laboratoriebruk.

  Hva er de aktuelle standardene for måle-, laboratorie- og kontrollutstyr?

  Utstyr som brukes i måleformål (som sensorer), eller som brukes i laboratorier må bli vurdert i henhold til en rekke spesifikke standarder som definerer sikkerhetskravene slik at de oppfyller kravene for markedsadgang.

  De aktuelle vurderings- og testmetodene defineres av:

  • IEC 61010-1 (generelle krav til sikkerhet)
  • IEC 61010-2-xx (spesifiserte del-standarder)

  Våre eksperter innehar kunnskapen du trenger for å innrette deg etter den store variasjonen av krav i del 2-standardene (spesifiserte).

  Elektriske støt og brannskade, mekanisk, brannspredning, overflødig temperatur, væskeeffekt og væsketrykk, stråling og gasser er bare noen eksempler på tonnevis av farer som må vurderes og repareres før et produkt kan plasseres på markedet.

  IEC 61010-1-standarden dekker alle disse farene og beskriver hvordan en bør vurdere og anvende produkttesting.

  Hvilke typer måle-. laboratorie- og kontrollutstyr testes ved Nemko-laboratoriene?

  • Utstyr for oppvarming av materialer
  • Laboratoriumsentrifuger
  • Spenningssensorer for elektrisk testing og måling
  • Autoklaver og desinfektorer for behandling av medisinske materialer
  • Laboratorieutstyr for blanding og omrøring
  • Automatisk og halvautomatisk laboratorieutstyr for analyse og andre formål

  Ekspertene på
  sikkerhetstesting

  Nemko har utført sikkerhetstesting siden 1933. Våre sikkerhetstestingsingeniører har erfaringen til å hjelpe deg med å få produktet ditt på markedet på kortest mulig tid.

  Kontakt oss