Skip to content
Søk  

  FAQ
  Frequently Asked Questions

  Her vil du finne svar på de mest stilte spørsmålene vi får i Nemko. Send oss gjerne en henvendelse dersom du ikke finner svar på det du lurer på.

  Kontakt oss

  CE merking

  HER vil du finne svar på de 6 mest stilte spørsmålene vi mottar om CE-merking.

  Nemko-godkjenning

  Må elektriske produkter ha Nemko-godkjenning for å kunne selges i Norge?

  Det korte svaret er nei.

  HER kan du lese en lengre forklaring.

  Produktsertifikater og/eller testrapporter

  Hvordan sjekker jeg om et elektrisk produkt er sertifisert?

  Vi har en online søketjeneste for sertifikater på vår webside, her kan du søke opp aktive Nemko (Nordic), GS (Tyskland), ENEC (Europeisk), NRTL (USA) og CNEMKO (Canada) sertifikater.

  Du må som et minimum vite navn på produsent og navn/modell på produkt for å kunne søke. Opplysninger om dette finner du på produktet. Får du treff i et søk så vil du ikke få se selve sertifikatet med spesifikasjoner, kun en bekreftelse på at produktet er sertifisert. For spørsmål rundt montering og bruk må produsent uttale seg.

  Om du ikke får treff i søket ditt kan du sende oss en henvendelse og vi vil gjøre et manuelt søk.

  Jeg vil gjerne ha tilsendt sertifikatet og/eller testrapporten på produktet, kan dere hjelpe meg?

  Sertifikater og testrapporter er våre kunders eiendom og vi har ikke mulighet til å utlevere disse til andre enn kundens representanter. Dersom du representerer firmaet som eier sertifikatet kan du sende oss en henvendelse, i andre tilfeller må du ta kontakt med respektivt firma, evt. be en representant derfra om å kontakte oss.

  Hvor lenge er et Nemko-sertifikat gyldig?

  Et Nemko-sertifikat er i utgangspunktet gyldig til det blir kansellert av sertifikat-eier. Men merk at dersom sertifikat-eier ikke overholder krav kan også Nemko kansellere sertifikatet. 

  Hva om en standard ikke lenger er gyldig?

  Et Nemko-sertifikat lister de standarder som er gyldige for samsvar med LVD & EMC-direktivet på tidspunktet for utstedelsen av sertifikatet. Etter utstedelsesdato må sertifikat-eier, på eget initiativ, sørge for at sertifikatet fortsetter å dekke behov for dokumentasjon.

  Informerer Nemko sine kunder om at utløpsdatoen for en standard nærmer seg?

  Ja, en gang i året sender Nemko ut en oversikt til sertifikat-eier der det opplyses om evt. standarder med begrenset gyldighet. Sertifikat-eier oppfordres da til å sjekke om sertifikatet fortsatt dekker behov for dokumentasjon. Ønskes det oppdatering kan kunden gi tilbakemelding om dette og få hjelp fra Nemko.

   

  Branntilløp/farlige produkter

  Jeg har opplevd branntilløp ved benyttelse av et elektrisk produkt. Hva skal jeg gjøre?

  Det korrekte organ for å ta stilling til hendelser der man er bekymret for et produkts sikkerhet er Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). 

  DSB har tilsynsansvar for brann- og elsikkerhet i Norge og har utviklet et nettsted kalt SIKKER HVERDAG

  Her kan du bla. lese mer om hvordan du skal forholde deg til om et produkt er farlig eller ikke. På denne siden finner du også en link til en felles online-tjeneste kalt FARLIGE PRODUKTER

  Denne tjenesten er utviklet av norske tilsynsmyndigheter for at forbrukere kan melde fra om hendelser/bekymring for et produkt.

  Elektromagnetisk stråling

  Kan vi få utført målinger av potensiell elektromagnetisk støy på vår arbeidsplass?

  Ja, dette kan Nemko utføre. Ta kontakt med en av oss i salgsteamet for å få et tilbud: Salgsteamet i Norge, Sverige og Danmark

   

  Er elektromagnetisk stråling farlig?

  Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er myndighets- og kompetanseorgan i Norge for all bruk av stråling, naturlig stråling, atomsikkerhet og radioaktiv forurensing i miljøet. DSA har et tett samarbeid med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og sammen har de laget flere informasjonsbrosjyrer om stråling. På både DSAs og Nkoms nettsider finnes det en rekke artikler som tar for seg problemstillinger knyttet til usikkerhet rundt elektromagnetisk stråling.

  Sertifisering av personell

  Jeg vil sertifisere meg for å bli el-kontrollør/ elektrotermografør/ plastrørsveiser/ redningsmann/ brannsikringsmontør.

  Send oss en e-post med din forespørsel til: personell@nemko.com

  eller sjekk ut våre sider for personellsertifisering

   

  ISO-sertifisering

  Nemko foretar sertifisering i forhold til flg. standarder:

  • ISO 9001
  • ISO/IEC 27001
  • ISO/IEC 27701
  • ISO 22301
  • ISO 14001
  • ISO 45001
  • ISO 50001
  • ISO 22000
  • FOR 2011-12-06 nr. 1357 og 1360

  Les mer om de ulike sertifiseringene  eller ta kontakt med en av oss i salgsteamet for å forespørre et tilbud: Salgsteamet i Norge, Sverige og Danmark

  Elektrikere og sertifisering/godkjenning

  Jeg lurer på om det firmaet som skal installere/har installert det elektriske anlegget i boligen vår er godkjent for jobben?

  Alle bedrifter som lovlig skal utføre arbeid på elektriske anlegg i Norge skal være registrert i Elvirksomhetsregisteret. Du kan selv sjekke om firmaet du har benyttet/vurderer å benytte er sertifisert for jobben ved å søke i Elvirksomhetsregisteret.

  Adresse, tlf. og org. nr.

  Nemko Group AS

  Organisasjonsnummer: 974 404 532
  Postadresse: Postboks 91, 1325 Lysaker
  Besøksadresse hovedkontor: Philip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker
  Tlf. sentralbord: (+47) 22 96 03 30 (betjent fra 08.00 til 15.30 hverdager)

  Nemko Scandinavia AS

  Organisasjonsnummer: 927 845 687
  Besøksadresse: Philip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker
  Besøksadresse EMC og radiolab: Instituttveien 6, 2007 Kjeller

  Se kontaktinfo til våre salgsrepresentanter i Skandinavia.

  Faktura/saldo/åpne poster

  Jeg har et spørsmål som gjelder en faktura jeg har mottatt fra dere, hvor skal jeg henvende meg?

  Send en henvendelse til: accounts.receivable@nemko.com

   

  Hvor sender jeg en elektronisk faktura utstedt til dere?

  Den sender du til: nemkofaktura@nemko.com

   

  Jeg ønsker å få tilsendt en rapport over saldo/åpne poster vi har hos dere, hva skal jeg gjøre?

  Send din henvendelse til: accounts.receivable@nemko.com

  Nyhetsbrev

  For å motta vårt månedlige nyhetsbrev "News in Brief" kan du fylle inn din epost-adresse i skjemaet "Subscribe to our newsletter" helt nederst på websidene våre (i det grå feltet).

  Det er enkelt å melde seg av igjen om du skulle ønske det ved en senere anledning, bare klikk på "Unsubscribe" i et av nyhetsbrevene du har mottatt.

  Hva er
  Nemko?

  Mer om Nemkos historie