Skip to content
Søk  

  ISO 14001 miljøstyring

  ISO 14001 er et ledelsessystem for miljø som kan brukes av alle virksomheter, uavhengig av størrelse, område eller bransje. Standarden har som mål å forbedre virksomhetens miljøarbeid.

  Kontakt oss

  Sertifisering i henhold til ISO 14001 hjelper virksomheter som vil ha et effektivt miljøledelsessystem. 

  Sertifiseringen kan også gi andre fordeler, som forbedret omdømme, økt markedsadgang og godkjennelse som leverandør.

  ISO 14001 har som mål å sikre:

  • Identifisering av viktige miljøaspekter
  • Styring av direkte og indirekte miljøpåvirkning
  • Reduserte kostnader ved mindre material- og energiforbruk
  • Redusert negativ effekt på ytre miljø, for eksempel gjennom redusert energiforbruk og mer bærekraftig håndtering av avfall 
  • Bedre ressursplanlegging
  • Etterlevelse av miljøkrav og reguleringer
  • Økt troverdighet overfor kunder og andre interessenter
  • Oppfyllelse av leverandørkrav 

  Hvorfor Nemko?

  • Nemko er en effektiv organisasjon med raske beslutningsprosesser
  • Revisorene har verdifull erfaring og motiverer virksomheten til kontinuerlig forbedring
  • Det legges vekt på god kommunikasjon med kundene
  • Observasjoner og kommentarer blir tydelig kommunisert for å sikre målbar forbedring
  • Tilnærmingen er praktisk og tilpasset virksomhetens størrelse
  • Revisoren er ansvarlig for kunden gjennom hele revisjonsprosessen

  Sertifiseringsprosessen består av to faser:

  • Fase 1 er en førrevisjon for å avklare status for ledelsessystemet, herunder vurdere systemdokumentasjon, infrastruktur og organisering. I førrevisjonen vurderes modenheten til ledelsessystemet, noe som gir grunnlag for å planlegge sertifiseringsrevisjonen.

  • Fase 2 er sertifiseringsrevisjonen. Formålet er å evaluere implementeringen og virkningen av virksomhetens ledelsessystem. Sertifiseringsrevisjonen gir tilbakemelding til virksomheten om det som ikke samsvarer med standarden, og som må forbedres før et sertifikat kan utstedes.


  Erfarne revisorer

  Nemko har mer enn 25 års erfaring innenfor systemsertifisering. Våre kunnskapsrike revisorer gjennomfører effektive revisjoner som bidrar til forbedring.

  Kontakt oss