Skip to content

  Bureau of Indian Standards (BIS)-sertifisering

  De indiske myndigheter har gjort BIS-sertifisering obligatorisk for visse produkter.

  Kontakt oss

  I henhold til BIS, tar den obligatoriske registreringsordningen (CRS, Compulsory Registration Scheme) sikte på å gi momentum til de hurtigvoksende sektorene innen elektronikk og IT, samtidig som den beskytter indiske forbrukere mot falske og undermålige produkter.

  Departementet for elektronikk og IT (MeitY, tidligere DeitY) varslet 3. oktober 2012 ordren, "Electronics and Information Technology Goods (Requirement for Compulsory Registration) Order, 2012", for den første fasen av elektroniske artikler. Flere faser har senere blitt introdusert og inkludert i CRS. I henhold til ordrene skal ingen produsere eller lagre for salg, importere, selge eller distribuere varer som ikke samsvarer med den indiske standarden spesifisert i ordren og ikke har et Standard Mark med sitt unike registreringsnummer fra BIS. Byrået for indiske standarder lisensierer produsenter til å bruke eller søke om Standard Mark med unikt R-nummer, gjennom registrering basert på egenerklæring av samsvar for varer og artikler etter indiske standarder. Tildeling av og drift under lisens I henhold til CRS utføres etter samsvarsordningen under Scheme - II of Schedule - II of BIS (Conformity Assessment) Regulations, 2018'.

  Nemko India er et BIS-anerkjent laboratorium for testing av IT, Audio-video, celler og batteriesr, selvballasterte lamper og kontrollutstyr for armaturer.

  SMART Registration Scheme
  BIS lanserte 3. April 2019 en brukervennlig, mobilkompatibel, omkonstruert, registreringsprosess kalt “Smart Registration” i Delhi, India. Det er en effektiv, enklere, papirløs, internettbasert prosess som frorenker betjening og fremmer digital utvikling i den globale forsyningskjeden. For flere detaljer, klikk her.

  Klikk her for en liste over hvilke produkter som dekkes av Compulsory Registration Scheme (CRS)

  Nemko er anerkjent av BIS for testing av følgende produkter: (Produkter dekket av CRS)

  • IS 13252-1/IEC 60950-1 – IT-utstyr
  • IS 616:2017/IEC 60065 – Audio/video-utstyr
  • IS 16333(Part 3) – Språkstøtte for mobiltelefoner
  • IS 15885 (Part 2/Sec13)/ IEC 61347-2-13 – Kontrollutstyr for lamper, AC- eller DC-forsynt elektronisk kontrollutstyr for LED-moduler
  • IS 16102 (Part 1)/ IEC 62560 – Selvballasterte lamper
  • IS 16046-1:2018 – Nikkelsystemceller og -batterier
  • IS 16046-2:2018 - Litiumssystemceller og batterier

  Dedikert
  global partner

  Uansett om du er lokalisert i Europa, Asia, Nord-Amerika eller andre steder i verden, Nemkos internasjonale test- og sertifiseringsfasiliteter er her for å hjelpe.

  Kontakt oss