Skip to content
Søk  

  Bureau of Indian Standards (BIS)

  De indiske myndighetene har gjort BIS-registrering for visse produkter og sertifisering for andre produkter obligatorisk.

  Kontakt oss

  I henhold til BIS, tar den obligatoriske registreringsordningen (CRS, Compulsory Registration Scheme) sikte på å rette fokus på hurtigvoksende sektorer som elektronikk og IT med tanke på å beskytte indiske forbrukere mot falske produkter og produkter som utgjør en stor risiko.

  3. oktober 2012 publiserte departementet for elektronikk og IT (MeitY, tidligere DeitY) forskriften "Electronics and Information Technology Goods (Requirement for Compulsory Registration) Order, 2012", for den første fasen av elektroniske apparater. Flere faser har senere blitt introdusert og inkludert i CRS. I henhold til forskriften skal ingen produsere eller lagre for salg, importere, selge eller distribuere varer som ikke samsvarer med de indiske standardene spesifisert i forskriften. Produktene må ha et spesifikt indisk merke, "Standard Mark" hvor deklarasjonens unike registreringsnummer fra BIS er inkludert. Byrået for indiske standarder (BIS) lisensierer produsenter til å bruke eller søke om Standard Mark med unikt R-nummer gjennom registrering basert på egenerklæring av samsvar for varer og artikler etter indiske standarder. I praksis kreves testing av produktet gjennomført i India. Tildeling av og drift under lisens I henhold til CRS utføres etter samsvarsordningen under Scheme - II of Schedule - II of BIS (Conformity Assessment) Regulations, 2018'.


  Nemko India er et BIS-anerkjent laboratorium for testing av IT, Audio-video, battericeller og batterier, lyskilder med innebygd regulering samt kontrollutstyr for lysarmaturer.

  SMART Registration Scheme
  BIS lanserte 3. April 2019 en brukervennlig, mobilkompatibel, omkonstruert, registreringsprosess kalt “Smart Registration” i Delhi, India. Det er en effektiv, enklere, papirløs, internettbasert prosess som forenkler betjening og fremmer digital utvikling i den globale forsyningskjeden. For flere detaljer, Klikk her for flere detaljer om SMART registration.

  Klikk her for en liste over hvilke produkter som dekkes av Compulsory Registration Scheme (CRS)

  Nemko er anerkjent av BIS for testing av følgende produkter: (Produkter dekket av CRS)

  • IS 13252-1/IEC 60950-1 – IT-utstyr
  • IS 616:2017/IEC 60065 – Audio/video-utstyr
  • IS 16333(Part 3) – Språkstøtte for mobiltelefoner
  • IS 15885 (Part 2/Sec13)/ IEC 61347-2-13 – Kontrollutstyr for lamper, AC- eller DC-forsynt elektronisk kontrollutstyr for LED-moduler
  • IS 16102 (Part 1)/ IEC 62560 – Egenregulerte lamper
  • IS 16046-1:2018 – Nikkelsystemceller og -batterier
  • IS 16046-2:2018 - Litiumssystemceller og batterier

  Dedikert
  global partner

  Uansett om du er lokalisert i Europa, Asia, Nord-Amerika eller andre steder i verden så er Nemkos internasjonale test- og sertifiseringsfasiliteter her for å hjelpe deg.

  Kontakt oss