Skip to content
Søk  

  Internasjonalt sertifiseringsorgan - opplegg

  Nemko kan hjelpe deg med å gjøre produktene dine internasjonalt akseptert gjennom IECEE Certification Body (CB)-ordningen.

  Kontakt oss

  CB-ordningen er et internasjonalt program for utveksling og aksept av testresultater knyttet til produktsikkerhet som inkluderer deltakende laboratorier og sertifiseringsorganisasjoner over hele verden. Det er en forenklet måte for produsenter å få en rekke nasjonale og internasjonale sikkerhetssertifiseringer for sine produkter på. Det er den desidert største internasjonale sertifiseringsordningen for elektriske produkter, noe som gjør den til det nærmeste alternativet for verdensomspennende sertifisering.

  CB-ordningen består av mer enn femti medlemsland, men er også allment akseptert utenfor disse. Den er ideell for produsenter som er involvert internasjonal handel ved å vise grunnleggende samsvar med sikkerhetskrav for elektriske eller elektroniske produkter i henhold til anerkjente internasjonale standarder.

  CB-ordningen letter aksept av testrapporter når du søker om nasjonal sikkerhetssertifisering i medlemslandene.

  Hvorfor Nemko?

  Som et av de største sertifiseringsorganene i CB-ordningen, har Nemko bredere anerkjennelse enn andre sertifiseringsorganer. Teamet vårt vil, når det er nødvendig, inkludere den europeiske standarden, noe som gjør at CB-ordningen også kan vise samsvar med lavspenningsdirektivet (LVD) for CE-merking.

  Nemko kan inkludere testing av nasjonale forskjeller i henhold til IEC/EN-standardene slik at testsertifikatet for CB-ordningen lett skal kunne aksepteres i andre enkeltland. Det er ingen årlig lisens eller gebyr forbundet med det å ha CB-sertifikatet.

  CB-testlaboratorier støttet av Nemko

  Relatert innhold

  CB Testing Labs  støttet av Nemko

  Customer Testing Facilities  støttet av Nemko

  IECEE  administrerer CB-ordningen

  IEC appointed Nemko's Trond Sollie som sin ambassadør for IEC Conformity Assessment

  Dedikert
  global partner

  Uansett om du befinner deg i Europa, Asia, Nord-Amerika eller andre steder i verden, er Nemkos internasjonale test- og sertifiseringsfasiliteter her for å hjelpe.

  Kontakt oss