Skip to content

  EAEU EAC-sertifisering og -samsvarsmerke

  EAC-sertifisering og EAC-merket er obligatorisk i alle EAEU-land.

  Kontakt oss

  For mange bygninger (som shoppingsentre, garasjer, hoteller osv.) er det tallrike krav fra både lovverk og forsikringsselskaper.

  Sikkerhetsrelevante installasjoner
  Elektriske installasjoner, lysbeskyttelse og annet sikkerhetsrelevant bygningsutstyr og -apparater må samsvare i henhold til flere krav og standarder for å påse at arbeidere og andre brukeres sikkerhet er ivaretatt. Tekniske installasjoner tester jevnlig for å sikre effektiv operasjonalitet og tilgjengelighet.

  Bruk en uavhengig ekspert
  Vi tilbyr forhåndstesting av nye installasjoner, rutinetester og spesiell tester over hele Tyskland. Testingen er gjort etter de lovgivninger og forskrifter fastsatt av de forskjellige tyske provinser samt forsikringskrav for både eiendom og skader.

  Våre tjenester inkluderer:

  • Elektriske kraftinstallasjoner
  • Nødkraftinstallasjoner
  • Nødlys
  • Mellom- og lavspenningsinstallasjoner
  • Faste elektriske installasjoner (DIN VDE 0105-100,BGV A3)
  • Portable elektriske artikler (DIN VDE 0701-0702 , BGV A3)
  • Elektrisk testing av maskiner (DIN VDE 0113 /
  • EN 60204, BGV A3)
  • Solcelleinstallasjoner (DIN VDE 62446 / VDE 0126-23, DIN VDE 0105-100, VdS)
  • Testing av elektriske installasjoner etter forsikringsselskapers krav ( SK 3602, VdS 2871)
  • Termografi (VdS)
  • Støt fra statisk elektrisitet
  • Brannalarmsystemer
  • Akustiske alarmsystemer (ELA, SAA, ENA)
  • Lynbeskyttelsesinstallasjoner
  • Brannsikkerhetsrapport (inspeksjon)
  • Ventilasjon
  • Røykuttakinstallering
  • Brannskodder, brannbeskyttelsesklaff
  • CO-varslingssystemer
  • Hygiene i ventilasjonsinstallasjoner etter VDI 6022
  • Åpne/lukke-enheter for branndører
  • Åpne/lukke-enheter for romdelere
  • Fettseparator
  • Sprinklerinstallering, brannslukningsapparat
  • Automatiske dører i rømningsveier
  • Rulletrapper
  • heiser (plattformer)
  • Elektriske dører og vinduer
  • Lasteramper
  • Søppelpakkere
  • Transportbånd
  • Talje, vikling og vinsjer

  Dedikert
  global partner

  Uansett om du er lokalisert i Europa, Asia, Nord-Amerika eller andre steder i verden, Nemkos internasjonale test- og sertifiseringsfasiliteter er her for å hjelpe.

  Kontakt oss