Skip to content
Søk  

  EAEU EAC-sertifiserings- og -samsvarsmerke

  EAC-sertifisering eller deklarering samt EAC-merket er obligatorisk i alle EAEU-land.

  Kontakt oss

  EAC merking er påkrevet i alle land i den eurasiske økonomiske unionen (EAEU). Det kreves sertifisering for noen produkter, mens for andre er det tilstrekkelig med en samsvarsdeklarasjon.

  Hva er EAC?

  EAC er en forkortelse for "Eurasian Conformity". Med EAC-sertifikatet eller -deklarasjonen viser du at produktet ditt er i samsvar med de relevante tekniske reguleringene og i den eurasiske økonomiske unionen (EAEU) samt kravene for tollklarering og handel. Den eurasiske økonomiske unionen (EAEU) er en handels- og økonomisk avtale mellom Hviterussland, Russland, Kirgisistan, Kasakhstan og Armenia. Unionen danner et frihandelsområde mellom medlemslandene.

  Akkurat nå er det mer enn 40 relevante sertifiserings- og deklarasjonsforordninger i EAEU. Noen av disse forordningene er obligatoriske for å kunne vise samsvar med krav. Sertifisering og deklarasjon må gjøres av myndighetsutpekte organer. Sertifikater og deklarasjoner har samme gyldighet. 

  Som en generell regel kan man si at produkter for bruk hjemme, krever vanligvis sertifisering. EAC-deklarasjon kan benyttes for produkter som kun brukes i industrien eller på arbeidsplasser. Eksempelvis krever en PC sertifisering, mens en dataserver bare behøver deklarasjon.

  I tillegg til de tekniske reguleringene for elektrisk sikkerhet (TR 004), EMC (TR 020) og EAEU RoHS (TR 037) (begrensninger av bruk av farlige materialer) som er obligatoriske, kan det være andre som også er påkrevet slik som den for maskinsikkerhet (TR 010). I september 2022 kommer energieffektivitetskrav (TR 048) til å bli implementert også. 

  Hvor viktig er et EAC sertifikat eller en deklarasjon?

  Veldig viktig - og spesielt hvis du har planer om å selge varer til forbrukere og industrier i EAEU. Dokumentet beviser at produktet ditt er i samsvar med helse- og sikkerhetsreguleringer og tillater deg å selge til et marked på nesten 200 000 000 forbrukere i 5 land i Eurasia.

  Å drive handel i EAEU uten EAC-merke på produktet ditt, kan resultere i bøter og tilbaketrekking av produktene fra markedet.

  Nemko er din partner for  EAC-sertifisering.

  Nemko er veldig erfarne i EAEU-produktlovgivning, og ekspertene våre holder seg oppdaterte til alle lovendinger og nye reguleringer. Nesten uansett hvilken industri du er i, kan vi gi omfattende støtte og oppdatert informasjon om serifisering av produktene dine i henhold til lovgivningen og standardene i EAEU.

  Ekspertene våre er med deg som partnere på alle trinn i prosessen. Vi gir deg skreddersydde løsninger til dine behov som resulterer i at du når dette markedet hurtig.

  Dedikert
  global partner

  Uansett om du er lokalisert i Europa, Asia, Nord-Amerika eller andre steder i verden så er Nemkos internasjonale test- og sertifiseringsfasiliteter her for å hjelpe deg.

  Kontakt oss