Skip to content

  Innovasjon, vitenskap og økonomisk utvikling (ISED) Canada Sertifiseringstjenester for radio og telekom (CB)

  Nemko er et akkreditert sertifiseringsorgan (CB) for Innovation, Science and Economic Development Canada Canada (ISED) som tilbyr produktsertifiseringstjenester for radioapparater som skal brukes og selges på det kanadiske markedet.

  Kontakt oss

  Innovation, Science and Economic Development (ISED) Canada regulerer radiospekteret for alle sendere og definerer kravene til godkjenning og sertifisering av radio, forbrukerelektronikk og kommunikasjonsenheter. ISED-regelverket som omfatter radioenheter er strukturert innenfor RSS-GEN (General Requirements for Compliance of Radio Apparatus), som omfatter sertifiseringsprosedyrer, inkludert tekniske og administrative krav samt diverse andre radiospesifikke radiospesifikasjonsstandarder som avhenger av sendefrekvens og produktkategori.

  Alt utstyr som faller innunder ISEDs Category I-utstyrs standardlisten må være sertifisert før de importeres, distribueres, leases, legges ut for salg eller selges i Canada.

  Som ledende test- og sertifiseringsorgan tilbyr Nemko testing og uavhengige ISED-sertifiseringstjenester, som gjør at produktene dine kan markedsføres og selges raskt i Canada. Teamet vårt består av erfarne eksperter med dyp kjennskap til ISED-samsvar og bred kombinert bransjeerfaring. Ingeniørteamet vårt har mange års direkte laboratorieerfaring, på tvers av et bredt segment av senderprodukter og radiotjenester.

  Nemko tilbyr også følgende ISED-relaterte tjenester for produsenter og leverandører av radio- og terminalutstyr:

  • Innledende evaluering av produktsamsvar – De innledende evalueringene våre av produktsamsvar kan identifisere potensielle problemer ved et produkt på et tidlig stadium av produktutviklingen
  • Samsvarsrådgivning – Samsvarsstrategiveiledning bidrar til å forberede produktet før formell testing. Vi kan også hjelpe med å finne den aktuelle ISED-sertifiseringstjenestekategorien (dvs. ny singel, ny familie, legge til modell i eksisterende familie, Multiple Listing, C1PC, C2PC, C3PC, C4PC) for produktet og identifisere hvilke radiotester og -standarder som er nødvendige.
  Produsenter som ønsker å selge produkter innen mobilkommunikasjon, telekom og annnet i stand til å utføre radiokommunikasjon i Canada, må få produktene sine sertifisert i samsvar med et sertifiseringsorgan (CB) utnevnt av ISED før de innføres på det kanadiske markedet. Testing må utføres av et ISED-godkjent laboratorium for trådløs testing.


  Radioprodukter kan kun introduseres på det kanadiske markedet når de overholder ISED Canadas juridiske og tekniske krav. Etter å ha oppnådd et typegodkjenningssertifikat fra et ISED-godkjent sertifiseringsorgan, føres produktet opp i ISED Radio Equipment List (REL), hvoretter det kan markedsføres og selges på markedet.

  Som ISED-utnevnt CB og anerkjent tredjepartsleverandør av testtjenester kan vi vurdere og utstede utstyrsgodkjenninger for alle ISED Radio Specification Standards (RSS). Alle RSS-er faller innunder følgende fem omfang:

  • Radioomfang 1 – Lisensfritatte radiofrekvensenheter
  • Radioomfang 2 – Lisensierte personlige mobilradiotjenester
  • Radioomfang 3 – Lisensierte generelle mobile og faste radiotjenester
  • Radioomfang 4 – Lisensierte maritime og luftfartsrelaterte radiotjenester
  • Radioomfang 5 – Lisensierte faste mikrobølgeradiotjenester.

  En fullstendig liste over ISED-radioutstyrsstandarder og standarder for interferensfremkallende utstyr finnes på ISED Canada-nettstedet.

  Det globale fotavtrykket vårt inkluderer akkrediterte laboratorier over hele Nord-Amerika, Europa og Asia med erfaring innen testing og godkjenning av produkter, med akkreditering i henhold til ISO/IEC-standarder i forhold til eksponeringskrav for EMC, radio og RF. For sertifisering kan testrapporter fra ISED-godkjente laboratorier aksepteres.

  Nemko er også et anerkjent sertifiseringsorgan for telekommunikasjon for Federal Communications Commission (FCC). Ved å utføre ISED Canada-testing og -sertifisering samtidig sparer du tid, krefter og penger, og får tilgang til begge markedene på en sømløs måte.

  For mer
  informasjon

  Kontakt vårt team