Skip to content
Søk  

  Innovasjon, vitenskap og økonomisk utvikling (ISED) Canada
  Sertifiseringstjenester for radio og telekom (CB)

  Nemko er et akkreditert sertifiseringsorgan (CB - Certification Body) for ISED (Innovation, Science and Economic Development Canada) og vi tilbyr produktsertifiseringstjenester for radio og telekomprodukter som skal markedsføres og selges på det kanadiske markedet.

  Kontakt vårt team

  ISED Canada regulerer radiospekteret for alle sendere og definerer kravene til godkjenning og sertifisering av radio, forbrukerelektronikk og kommunikasjonsenheter. ISED-regelverket som omfatter radioenheter er strukturert innenfor RSS-GEN (General Requirements for Compliance of Radio Apparatus). Dette omfatter sertifiseringsprosedyrer, inkludert tekniske og administrative krav samt diverse andre radiospesifikke standarder avhengig av sendefrekvens og produktkategori.

  Alt utstyr som faller inn under ISEDs Category I-utstyrs standardliste må være sertifisert før det importeres, distribueres, leases, markedsføres eller selges i Canada.

  Som ledende test- og sertifiseringsorgan tilbyr Nemko testing og uavhengige ISED-sertifiseringstjenester som gjør at produktene dine kan markedsføres og selges raskt i Canada. Vårt team består av erfarne eksperter med bred kjennskap til ISED-samsvar og omfattende bransjeerfaring. Ingeniørteamet vårt har mange års direkte laboratorieerfaring, på tvers av et bredt segment av senderprodukter og radiotjenester.

  Nemko tilbyr følgende ISED-relaterte tjenester for produsenter og leverandører av radio- og terminalutstyr:

  • Forhåndsevaluering – innledende evaluering av produktsamsvar kan identifisere potensielle problemer ved et produkt på et tidlig stadium av produktutviklingen.
  • Samsvarsrådgivning – bidrar til å forberede produktet før formell testing. Vi kan også hjelpe med å finne den aktuelle ISED-sertifiseringstjenestekategorien (New Single, New Family, Add Model to Existing Family, Multiple Listing, C1PC, C2PC, C3PC, C4PC) for produktet og identifisere hvilke radiotester og standarder som er nødvendige.
  Produsenter som ønsker å selge produkter innenfor mobilkommunikasjon, telekom og andre produkter i stand til å utføre radiokommunikasjon i Canada, må få produktene sine sertifisert i samsvar med et sertifiseringsorgan (CB) utnevnt av ISED før de innføres på det kanadiske markedet. Testing må utføres av et ISED-godkjent laboratorium for trådløs testing.


  Radioprodukter kan kun introduseres på det kanadiske markedet når de overholder ISED Canadas juridiske og tekniske krav. Etter å ha oppnådd et typegodkjenningssertifikat fra et ISED-godkjent sertifiseringsorgan, føres produktet opp i ISED Radio Equipment List (REL), hvorpå det kan markedsføres og selges på markedet.

  Som ISED-utnevnt CB og anerkjent tredjepartsleverandør av testtjenester kan vi vurdere og utstede utstyrsgodkjenninger for alle ISED Radio Specification Standards (RSS). Alle RSS-er faller inn under følgende fem scope:

  • Radio scope 1 – Lisensfritatte radiofrekvensenheter
  • Radio scope 2 – Lisensierte personlige mobilradiotjenester
  • Radio scope 3 – Lisensierte generelle mobile og faste radiotjenester
  • Radio scope 4 – Lisensierte maritime og luftfartsrelaterte radiotjenester
  • Radio scope 5 – Lisensierte faste mikrobølgeradiotjenester.

  En fullstendig liste over ISED-radioutstyrsstandarder og standarder for interferensfremkallende utstyr finnes på ISED Canada-nettstedet.

  Vår globale tilstedeværelse inkluderer akkrediterte laboratorier over hele Nord-Amerika, Europa og Asia og vi har bred erfaring innenfor testing og godkjenning av produkter med akkreditering i henhold til ISO/IEC-standarder i forhold til eksponeringskrav for EMC, radio og RF. For sertifisering kan testrapporter fra ISED-godkjente laboratorier aksepteres.

  Nemko er også et anerkjent sertifiseringsorgan for telekommunikasjon for Federal Communications Commission (FCC). Ved å utføre ISED Canada-testing og -sertifisering samtidig sparer du tid, krefter og penger og får tilgang til begge markedene på en enkel måte.

  For mer
  informasjon

  Kontakt vårt team