Skip to content
Søk  

  Obligatorisk testing og sertifisering av telecom-utstyr (MTCTE) i India

  Skaff deg de nyeste sertifiseringer for å selge, importere eller bruke telecom-utstyr i India

  Kontakt oss

  I følge Indian Telegraph (Amendment) Rules, 2017, er det besluttet at alt telecom-utstyr må gjennomgå obligatorisk testing og sertifisering før salg, import eller bruk i India.

  Dette reguleres gjennom en forordning kalt MTCTE (Mandatory Testing and Certification of Telecom Equipment). Implementeringen skjer i flere faser. MTCTE omfatter nå (fom. januar 2022) 55 typer telecom-produkter i tillegg til tilhørende varianter av hver av disse produkttypene. Testing er påkrevet for å sikre samsvar med essensielle utstyrskrav, og er gjort av laboratorier utpekt av det indiske myndighetsorganet "Telecommunication Engineering Centre" (TEC). Sertifikater blir utstedt av TEC basert på testrapportene.

  MTCTE-mål:

  1. Telecom-utstyr skal ikke forringe nettverksytelsen til det eksisterende nettverket det kobles til
  2. Sikkerheten til forbrukerne skal ivaretas
  3. Brukere og allmennheten skal være beskyttet ved at radiostråling fra utstyr ikke overskrider kravene i foreskrevne standarder.
  4. Telecom-utstyr skal være i samsvar med relevante nasjonale- og internasjonale forskriftstandarder og krav.

  Det er 2 typer sertifiseringsordninger:

  1. Generell sertifiseringsordning (GCS, General Certification Scheme) – i henhold til denne ordningen kreves det at søkeren legger ved en erklæring på at utstyret oppfyller relevante krav. I erklæringen skal man liste opp testene som er gjort og som dekker parameterne inkludert i ER (Essential Requirements). I tillegg til erklæringen må man sende inn relevant(e) testrapport(er) fra utpekt CAB (Conformity Asessment Body). Testresultatene evalueres for samsvarsgodkjenning etter de respektive ER-er.
  2. Forenklet sertifiseringsordning (SCS, Simplified Certification Scheme) – i henhold til denne ordningen kreves det at søkeren legger ved en erklæring på at utstyret oppfyller relevante krav. I erklæringen skal man liste opp testene som er gjort og som dekker parameterne inkludert i ER. Alle andre regler og prosedyrer som ellers gjelder for GCS, gjelder også for SCS, bortsett fra at testrapportene ikke behøver å sendes inn for valuering av TEC. TEC forbeholder seg imidlertid retten til å etterspørre en kopi av rapporten hvis det skulle være nødvendig.

  De tekniske forskriftene beskrevet i dette rammeverket er ER som inkluderer:

  • Sikkerhet
  • EMI (Elektromagnetisk interferens)/EMC (Elektromagnetisk kompatibilitet)
  • Tekniske krav (inkludert trådløs teknologi/RF)
  • IT-sikkerhet: varsles av DoT (Department of Telecommunication)
  • Andre krav: varsles av DoT

  Produkter som (foreløpig) er omfattet av TEC/MTCTE inkluderer (på engelsk):

  •  2 wire-telephone equipment
  • G3 fax machine
  • Modem
  • Cordless telephone
  • Private Automatic Branch Exchange (PABX)
  • Integrated services digital network (ISDN) Customer-premises equipment (CPE)
  • Transmission Terminal Equipment
  • Passive Optical Network (PON) family of broadband equipment
  • Feedback device
  • Base station for cellular network
  • Repeater for cellular network
  • Compact cellular network
  • Smart camera
  • Smart watch
  • Smart electricity meter
  • Tracking device (with Embedded Signal Interface Module (SIM))
  • Internet of Things (IoT) Gateway
  • End-point device for environmental monitoring
  • Equipment operating in 2.4 & 5Ghz band
  • Transmission terminal equipment
  • Optical fiber (single mode)
  • Satellite communication equipment
  • Radio broadcast receiver
  • Mobile radio trunk system
  • High Frequency (HF) radio
  • VHF/UHF radio system equipment
  • PTP/PMP (Point-to-Point/Point-to-Multipoint) microwave fixed radio system
  • IP security equipment
  • Router
  • LAN (Local Area Network) switch
  • Precision time control Grandmaster equipment
  • IP multimedia conferencing equipment
  • Mobility Management Entity
  • POS (Point of Sale)
  • Conferencing equipment
  • SignallingSignaling Gateway
  • Media Gateway
  • Softswitch
  • Digital Subscriber Line equipment
  • Session border controller
  • Base station controller
  • Mobile switching centre
  • Equipment identity register
  • Subscriber identity module
  • OTA (Over-The Air) platform & device manager platform
  • Home location register
  • Serving GPRS (General Packet Radio Service (mobile data standard on the 2G and 3G cellular communication networks)) support node
  • Serving gateway
  • Mobile management entity
  • Short message service centre
  • Cell broadcast centre
  • Service control point
  • Operation maintenance centre
  • Gateway mobile location centre
  • Service mobile location centre

  Dedikert
  global partner

  Uansett om du er lokalisert i Europa, Asia, Nord-Amerika eller andre steder i verden, Nemkos internasjonale test- og sertifiseringsfasiliteter er her for å hjelpe.

  Kontakt oss