Skip to content
Søk  

  Nemko Green Mark

  Med Nemkos grønne merke viser ditt firma at det tar klima og bærekraft på alvor gjennom verifisering av en uavhengig tredjepart.

  Kontakt oss

  Forbrukere og innkjøpere rundt om i verden blir mer og mer bevisst ved kjøp av elektriske varer. Nemkos grønne merke vil være behjelpelig på jakt etter klimavennlige produkter. I et marked fullt av grønne påstander og merker, vil Nemkos grønne merke vise til produkter som gjennom en uavhengig tredjepart har fått verifisert sitt klimaavtrykk.

  Merket gis til produkter som oppfyller en rekke øko-design–krav, etiske krav til produsenten og produksjonskontroll for fabrikker. 

  Kravene inkluderer produktets livssykluser; fra råmateriale i produksjon til bruk og vedlikeholdsfaser, så vel som avfallshåndtering og resirkulering.

  Nemko Green mark
   

  Kravene er relatert til:

  • Farlige kjemiske stoffer
  • Pakkematerialer
  • Batterier
  • Produksjonskontroll
  • CSR (Corporate Social Responsibility)
  • Elektromagnetiske felt
  • Støy
  • Energieffektivitet
  • Levetidsforlengelse
  • Avfall og resirkulering

  Produktkategorier som kan tildeles merket er:

  • IT-utstyr
  • AV-utstyr
  • Husholdningsutstyr
  • Lysutstyr

   

  Dedikert
  global partner

  Uansett om du er lokalisert i Europa, Asia, Nord-Amerika eller andre steder i verden, Nemkos internasjonale test- og sertifiseringsfasiliteter er her for å hjelpe.

  Kontakt oss