Skip to content
Søk  

  UKCA (UK Conformity Assessed) merking

  UKCA merking er en ny britisk produktmerking som brukes for varer som markedsføres i Storbritannia (England, Wales og Skottland). Den dekker de fleste varer som tidligere krevde CE-merking.

  Kontakt oss

  Fra 1. januar 2025 er det nødvendig med et UKCA-merke (Storbritannias samsvarsvurdering) i England, Wales og Skottland for de fleste varer som for tiden er CE-merket.

  UKCA mark

  Les mer om UKCA merket og fristen som er forlenget til 31. desember 2024

  For at bedrifter skal få tid til å justere seg etter de nye kravene kan likevel produsenter bruke CE-merking (uten UKCA-merking) fram til 1. januar 2025. Dette gjelder i de tilfeller hvor EU og Storbritannia opererer med de samme kravene – men man er oppfordret til å bruke UKCA-merket så fort som mulig.

  Du kan kun ha CE-merkede varer som samsvarer med EU-kravene på markedet i Storbritannia mens kravene fortsatt er like. Dette er foreløpig stort sett tilfelle, dog så man fra juli 2021 at standardkravene mellom EU og Storbritannia startet å differensieres. Eksempelvis er det ulikheter mellom den siste EU Radio Equipment Directive harmoniserte standardliste og UK Radio Equipment Regulations utpekte standardliste.

  Hvis noe av det følgende gjelder, er CE-merkingen akseptert fram til 1. januar 2025

  • Ditt firmas varer bruker CE-merking basert på egenerklæring
  • Enhver obligatorisk tredjeparts samsvarsvurdering utført av et EU-godkjent kontrollorgan (inkludert et organ i et land hvor EU har relevant gjensidig anerkjennelsesavtale)
  • Samsvarssertifikatet som tidligere var holdt av et britisk godkjent organ, og ble overført til et EU-godkjent kontrollorgan før 1. januar 2025

  Hvilke varer er ekskludert fra utvidelsesperioden?

  • Varer regulert under den tidligere tilnærming (kjemikalier, medisiner, veterinærmedisin, kjøretøy og romfart)
  • Varer som dekkes av nasjonale regler (ikke-harmoniserte)
  • Visse andre varer, slik som medisinsk utstyr*, bygningsprodukter, sivile eksplosiver og produkter som krever økodesign- og energimerking

  * Storbritannias MRHA vil godkjenne CE-merket for medisinsk utstyr fram til 30. juni 2025. 

  Vær oppmerksom på følgende:

  Importør

  Om du er en importør, må du innen 1. januar 2025 sikre at:

  • varene er merket med dine firmadetaljer, inkludert firmanavn og kontaktadresse (fram til 31. desember 2024 kan dette gjøres på medfølgende dokumentasjon framfor selve varen)
  • de korrekte prosedyrene for samsvarsvurdering er utført og at varene har de korrekte samsvarsmerker
  • produsenten har utarbeidet den korrekte tekniske dokumentasjon og etterlever merkekravene
  • du beholder en kopi av samsvarserklæringen i 10 år
  • varene er i samsvar med relevante viktige krav

  For at varer skal kunne være på det britiske markedet må du passe på å etterleve det overstående fra 1. januar 2025, for både CE- og UKCA-merkede varer.
  Mer informasjon finnes på «Placing goods on the Northern Ireland market» (på britiske myndigheters hjemmeside).

  Kontrollorgan

  Storbritannias kontrollorganer opphører å eksistere som EU-kontrollorganer 31. desember 2024. En produsent som har EU Type Examination-sertifisering utstedt av et britiskbasert kontrollorgan, blir dermed pålagt å flytte sertifiseringen til et kontrollorgan utenfor Storbritannia for å fortsette CE-merkingen i en EU-stat eller Nord-Irland.

  Nemko er et kontrollorgan for følgende EU-direktiver:

  • Radio Equipment Directive (RED): 2014/53/EU
  • Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive: 2014/30/EU
  • Equipment for potentially explosive atmospheres (ATEX): 2014/34/EU
  • Construction products (CPR): No 305/2011

  Nemko er et godkjent organ for følgende britiske forskrifter:

  • Radio Equipment Regulations 2017: SI 2017/1206

  NB! Denne informasjonen kan ha blitt endret. For sist oppdaterte informasjon, vennligst besøk den britiske regjeringens hjemmeside.

  UKCA Ebook Image

  E-bok: Den komplette guiden til UKCA-merking

  E-boken er på engelsk

  For å opprettholde markedstilgang til Storbritannia (England, Wales og Skottland) etter 1. januar 2025, må selskaper ta i bruk UKCA-merking.

  For å hjelpe deg med dette har vi laget en e-bok som gir deg en oversikt over:

  • kravene knyttet til UKCA-merking

  • forskjellene mellom UKCA-merking og CE-merking

  • de viktige detaljene rundt de britiske markedsadgangskravene for elektriske produkter.


   

  Last ned e-bok

  Dedikert
  global partner

  Uansett om du er lokalisert i Europa, Asia, Nord-Amerika eller andre steder i verden, Nemkos internasjonale test- og sertifiseringsfasiliteter er her for å hjelpe.

  Kontakt oss