Skip to content
Søk  

  Trådløs teknologi

  Med tingenes internett (IoT) i konstant utvikling må tilkoblede enheter være testet iht relevante standarder. Dette sikrer at produktene tilfredsstiller alle krav før de blir sendt ut på markedet.

  Kontakt vårt team

  Nemko bistår produsenter over hele verden med produkttesting, sertifisering og godkjennelsesprosesser for trådløse produkter.

  Uansett om man ønsker forhåndsevaluering,  produkttesting, produkt- og systemsertifisering, internasjonal godkjenning eller forskriftsmessig adgang til nye markeder, er Nemko her for å hjelpe deg fra start til mål.

  Lær mer om våre individuelle tjenester:

  Forhåndsevaluering: Ved å involvere Nemko tidlig i utviklingsprosessen kan du spare både tid og kostnader. Nemkos team av eksperter kan hjelpe deg med å forstå relevante nasjonale og internasjonale krav så vel som tolkning av standardene. Vi kan gjennomgå din eksisterende dokumentasjon og produktdesign, og tilby forhåndstesting for å sikre en god verifiseringsprosess.

  Produkttesting: Nemkos egne laboratorier og globale partnernettverk støtter alle testkrav for elektro-tekniske produkter. Vårt personell, våre laboratoriefasiliteter og vår akkreditering gir et komplett sortiment av testtjenester. Testing foretatt av en tredjepart impliserer at samsvarsvurderingen er utført av et organ som er uavhengig når det gjelder både leverandør- og kundevirksomheter, og tilbyr en upartisk løsning.

  Produkt- og systemsertifisering: Nemko tilbyr ulike sertifikater ? som viser at en internasjonalt anerkjent tredjepart har bekreftet at ditt produkt i henhold til relevante standarder. Som medlem av en rekke  multinasjonale og nasjonale sertifiseringsordninger, har Nemko mer enn 20 års erfaring innen systemsertifisering.

  Internasjonal godkjenning: Nemko har en unik kombinasjon av lokal tilstedeværelse, internasjonale nettverk og bilaterale avtaler, som kan sikre at produktet ditt får regulatorisk tilgang til nødvendige markeder raskt og effektivt. Med vår solide kompetanse mhp testing, standarder og forskrifter i mer enn 150 land, vil vårt team bistå din virksomhet med å fremskaffe nødvendig dokumentasjon for de relevante markedene.

  Fordeler med
  samarbeid med Nemko

  Nemko tilbyr en enkeltkildeløsning for produktsertifisering og testtjenester, tilgjengelig for din organisasjon uansett hvor du er i verden. Utnytt vår anerkjente cybersikkerhetsekspertise og aktive involvering i den stadig skiftende verden av standarder for å sikre at produktene dine er sikre og oppdatert med standarder til enhver tid.

  La oss komme i gang