Skip to content
Søk  


  Klimatesting

  Hvordan klarer produktet ditt seg under ekstreme klimaforhold? Både temperatur og luftfuktighet spiller inn på produkters oppførsel og ytelse. Å finne ut for sent at produktet ikke fungerer innen det temperaturområdet det er spesifisert for fører gjerne til forsinket markedslansering og unødige kostnader. Nemko tilbyr både pre-compliance tidlig i designfasen samt full test av det ferdige produkt.

  Klimatisk og termisk testing utføres for å sikre at et produkt tåler det miljøet det er designet for – under transport, lagring og bruk. Våre klimakammer kan kombinere ekstreme temperaturer med luftfuktighet.

  • Temperaturområde: -70 °C til +180 °C
  • Temperaturendring: inntil 15 K/min
  • Relativ fuktighet: 10-100%
  • Kammerstørrelse: 1m³ til 30m³

  Fullt akkreditert testing.

  Kombinasjoner av temperatur og fuktighet testes etter spesifikasjoner i IEC 60068-2-serien.

   

  Hvilke forhold er simulert under klimatesting?

  Lav temperatur

  IEC 60068-2-1 

  Varme 

  IEC 60068-2-2 

  Syklisk fuktighet 

  IEC 60068-2-30 

  Stabil fuktighet 

  IEC 60068-2-66

  Temperaturendring

  IEC 60068-2-14 

  Undertrykk 

  IEC 60068-2-13 

  Salttåke

  IEC 60068-2-11 

  Korrosjon 

  IEC 60068-2-52 

  Kombinert temperatur og vibrasjon

  IEC 60068-2-50 and IEC 60068-2-51 

  Kombinert temperatur og undertrykk

  IEC 60068-2-40 and IEC 60068-2-41 

   Vi tester i henhold til relevante produktstandarder og spesifikasjoner, for eksempel:

  • IEC 60068-2-serien
  • IEC 60945
  • Maritime klassifikasjonsselskap-spesifikasjoner
  • IEC 60721-series
  • ETSI 300 019

  Nemko kan tilby veiledning for å identifisere et korrekt sett standarder og testparametre for ditt produkt.

  Involver Nemko tidlig i prosessen for å unngå forsinkelser mot markedslansering og unødige kostnader.

  Kontakt oss for å lære mer om Klimatesting

  Kontakt oss