Skip to content
Søk  


  Mekanisk sjokktesting

  Vil produktet ditt tåle mekaniske sjokk? Ved håndtering, som for eksempel under produksjon og transport, kan elektriske produkter bli utsatt for mekaniske sjokk. Mekaniske sjokktester kan føre til reduserte kostnader, da de sikrer at utstyret beviselig kan absorbere en viss belastning uten å bli skadet eller få redusert ytelse. Reduser kostnader forbundet med vareretur og redesign ved å arbeide med våre eksperter på mekanisk sjokktesting under designfasen og som sluttest på ditt produkt.

  Mekanisk sjokk er en av de vanligste årsakene til svikt i mekaniske og elektriske systemer. Våre laboratorier tilbyr testing for mekanisk sjokk på produkter i henhold til IEC 60068-2-27. Slik sikrer vi at utstyr evner å absorbere energien fra plutselige støt uten å bli skadet. Våre elektrodynamiske systemer har tilgjengelig opptil 315 kN for sjokktest med en rekke sjokkprofiler. Maks akselerasjon: 200 g

  Vår drop shock-maskin kan utsette produkter for shock med inntil 1200 g akselerasjon.

  Når og hvor er det vanligst at mekanisk sjokk oppstår? 

  Sjokk oppstår ved: 

  • Rutinemessig transport og håndtering 
  • Utilsiktet misbruk
  • Normale driftsmiljøer for kjøretøy og luftfartøy
  • Grunnet eksplosive hendelser for eksempel ved krigføring
  • Spesielle miljøer som under aktivering av eksplosive bolter og pyroteknikk

  Hva er mekanisk sjokktesting? 

  En mekanisk sjokktest er en test som blir utført for å teste et utstyrs evne til å tåle sjokk som følge av plutselig påførte krefter eller brå endringer i bevegelse som oppstår under feilhåndtering, transportering eller feltoperasjoner.

  Denne typen sjokk kan føre til at utstyrets ytelse degraderes eller i verste fall påføres permanent skade. Repeterende sjokkpulser kan medføre skader som ligner på de som forårsakes av ekstreme vibrasjoner.

  Hva er industristandarden for mekanisk sjokktesting? 

  IEC 60068-2-27 er den mest brukte industristandarden for å utføre mekaniske sjokktester.

  Hva er spesifikasjonene på sjokktestutstyret ved Nemkos laboratorie? 

  • Maks kraft: 315 kN
  • Maks akselerasjon på de elktrodynamiske systemene:  200g
  • Maks akselerasjon for drop shock-maskin: 1200 g
  • Maks vekt: 1000 kg
  • Sjokkprofiler: halvsinuspuls, trekantpuls, sagtannpuls

  Kontakt oss for å lære mer om mekanisk sjokktesting

  Kontakt oss