Skip to content
Søk  


  HALT/HASS-testing

  Highly Accelerated Life Tests (HALT) og Highly Accelerated Stress Screens (HASS) er designet for å være en raskere og mer effektiv måte for å finne feil, sammenlignet med tradisjonelle testmetoder. Med HALT/HASS kan kan du fremskynde design- og testfasen for ditt produkt under utviklingen og samtidig redusere mulige feil. Med robust og pålitelig produktdesign er resultatet besparelser i både tid og utviklingskost.

  HALT/HASS-testing er designet for å avsløre hvilke mulige feilkilder og designfeil som finnes i et produkt. Disse svakhetene kan bli avdekket i løpet av noen dager, fremfor ukene det tar i tradisjonelle pålitelighets- og kvalifikasjonstester. Dette resulterer i en raskere utviklingsfase samtidig som det reduserer kostnadene og kan forhindre lanseringen av et produkt under pari.

  HALT/HASS-teknologi ble introdusert på 1990-tallet som et enkelt termisk sjokkammer med et vibrasjonsbord. I dag er teknologien et integrert testsystem som sørger for de nødvendige ekstreme påkjenningene for hurtig å finne designfeil som ikke blir funnet gjennom tradisjonelle testmetoder.

  Hvordan utføres HALT/HASS?

  Testkammeret kan kombinerer ekstreme temperatursykluser med vibrasjon for akselerert stresstesting. Random vibrasjon opp til 75 gRMS i 6 frihetsgrader (DOF) påføres under hurtige temperaturendringer (fra -100 °C til 200 °C). Det termiske kammeret kjøles hurtig ved at komprimert flytende nitrogen blåses inn som gass. Oppvarming skjer med kreftige varmeblåsere. Temperaturendring kan skje med en endringshastighet på 60–100 K pr. minutt. Temperatur og vibrasjonstestene kan gjøres separat eller som kombinerte tester i henhold til industristandard.

  HALT kombineres ofte med analyse av kort og moduler for å finne hva som først bryter sammen under test. Nemko har både Røntgenmaskin og mikroskop for å finne feil som man ikke ser med det blotte øyet. 

  Hvilke type mangler eller feil kan disse testene avdekke?

  HALT/HASS

  1. Designfeil
  • Manglende designmarginer
  • Festepunkter
  • Materialvalg
  2. Produksjonsfeil
  • Forkortet levetid grunnet forurensning
  • Loddefeil
  • Latente feil
  3. Komponentfeil
  • svakhet i PCB design
  • Komponenters vekt på PCB

  HALT vs HASS – hva er forskjellen?

  HALT-testing gjøres tidlig i produktutviklingen, og på komponenter eller underenheter av et produkt. Det legges vekt på at raske temperaturendringer akselerer stress. Produkter hentet ut av  produksjonen vil derimot gjennomgå HASS-testing, med større fokus på mekanisk testing og stabile ekstreme temperaturer da komponentene i et ferdig produkt er mindre utsatt for hyppige temperaturendringer.

  Er HALT/HASS relevant for ditt produkt?

  Mange industrier kan dra nytte av HALT/HASS-testing for å sikre holdbarheten til kritiske produkter. Eksempelvis må produkter som brukes i romfart, maritim- eller offshore og subsea-industri eller komponenter som brukes i forbrenningsmotorer, være i stand til å tåle tøffe forhold, inkludert vibrasjon, ekstreme temperaturer og hurtige temperaturendringer. I mange av disse segmentene er kostnaden ved feil ekstremt høye. Testmetodene vil også være fordelaktige for mange FoU-avdelinger uavhengig av hvilken bransje de er i; stresstesting av prototyper hjelper produsenter å finne produktets svakhet tidligere, slik at disse kan forbedres under designfasen. Da vil kostbare forsinkelser eller re-design i senere faser kunne unngås.

  Glamox stoler på

  Glamox setter sin lit til Nemko for pålitelighets- og stresstesting

  Les mer om hvordan Glamox støtter seg på Nemko for pålitelighets- og stresstesting av sine lysprodukter.

  Kontakt oss for å lære mer om HALT/HASS-testing!

  Kontakt oss