Skip to content
Søk  

  Testing av produkter med kuldemedier av lav GWP

  Å bytte til en bærekraftig kjølemiddelløsning med lav GWP trenger ikke å være komplisert. Nemko kan veilede deg fra designfasen og videre til testing av produktet ditt, etter relevante standarder, i vårt laboratorium

  Kontakt oss

  Av miljøhensyn vil kjølemedier med lav GWP i økende grad erstatte de med høy-GWP. Tatt i betraktning at kuldemedier med lav GWP har en mindre negativ innvirkning på ozonlaget, er dette en positiv overgang. Men dette er en avveining. I motsetning til mange kjølemedier med høy GWP, er kjølemedier med lav GWP ofte brennbare. Dette stiller nye krav til produsenter om å utføre relevant sikkerhetstesting for å sikre at forbrukere trygt kan bruke produktet.

  Nemko tilbyr følgende tester

  For å holde forbrukerne trygge, og å sikre samsvar, må produsentene teste at det ikke er noen lekkasje når produktene er i bruk eller transporteres, og dermed ingen påfølgende eksplosjonsfare.
  Vi kan gjøre dette gjennom to tester:

  1. Transportsimuleringstest: Sjekker for lekkasje av brennbar gass under transport og bruk.
  2. Lekkasjesimuleringstest: Simulering av gasslekkasje ved svake punkt(er) i produktet for å vurdere konsekvenser. Denne testen utføres kun i utsatte områder av produktet for å bestemme konsentrasjon og risiko for eksplosjon.

  Scope:

  IEC-60335-2-11: Spesielle krav til tørketromler

  IEC-60335-2-40: Spesielle krav til elektriske varmepumper, klimaanlegg og avfuktere.
  IEC-60335-2-24: Spesielle krav til kjøleapparater, iskremapparater og ismaskiner.
  IEC-60335-2-89: Spesielle krav for kommersielle kjøleapparater og ismaskiner med en innebygd eller ekstern kjøleenhet eller motorkompressor.
  IEC-60335-2-75: Spesielle krav til kommersielle uttaksapparater og salgsautomater.

  Tjenester i tillegg til testing

  Hvis bedriften din vurderer å gå over til kjølemedier med lav GWP i et produkt, kan Nemko hjelpe deg med å navigere i samsvarslandskapet gjennom følgende tjenester:

  Workshop
  – Vi gir deg en innføring i de aktuelle standardene og hvordan du best kan møte de ulike kravene.
  – Du kan presentere ditt produkt/design og få gode råd om hvordan du går frem.

  Pre-compliance
  - GAP-analyse: Vi utfører en analyse av gapene mellom ditt eksisterende produkt og ditt nye produkt - og skisserer eventuelle gap mellom design og relevante standard(er).
  - Konstruksjonsmessig evaluering: Detaljert evaluering av ditt produktkonstruksjonsdesign og avklaring av eventuelle utfordringer som må hensyntas.
  - Forhåndstesting: Test produktet ditt tidlig i utviklingen for å identifisere avvik. Dette kan forhindre kostbar redesign på et senere tidspunkt.

  Sertifisering
  Få en oversikt over de nasjonale og internasjonale sertifiseringsmerkene produktet ditt trenger for å få tilgang til markedene der du ønsker å selge det.

  Nemko kan støtte en sikker overgang til kuldemedier med lavt globalt oppvarmingspotensial (GWP).

  lammable Gas

  Et utvalg av kjølemedier som Nemko kan teste:

  • R32
  • R290 (Propane)

  • R600 (Butane)
  • R600a (Isobutane)
  • R1234-yf
  • R-717

  Kontakt en av våre
  eksperter i dag!

  Nemko har utført sikkerhetstesting siden 1933. Våre testingeniører kan hjelpe deg med rask markedsadgang.

  Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg