Skip to content
Søk  

  Lavspenningsdirektivet (LVD) 2014/35/EU

  Lavspenningsdirektivet (LVD) dekker de fleste elektriske og elektroniske produkter for bruk i hjemmet og på kontoret.

  Kontakt oss

  Det europeiske lavspenningsdirektivet (LVD) dekker sikkerhetsforskrifter for de fleste elektriske og elektroniske produkter for hjemme- og kontorbruk, slik at godkjent elektrisk utstyr er akseptert i hele EU.

  Lavspenningsdirektivet dekker elektrisk utstyr designet for bruk med en spenning mellom 50 og 1000 volt for vekselstrøm eller mellom 75 og 1500 volt for likestrøm. Den dekker imidlertid ikke spenning i selve utstyret, komponenter eller støpsler og stikkontakter for hjemme- og kontorbruk.

  Nemko kan tilby full testing i henhold til LVD. 

  Den siste versjonen av lavspenningsdirektivet trådte i kraft i 2016, og oppdateringer var ment å:

  • Forbedre effektiviteten av markedsovervåkning
  • Forbedre sporbarheten til et produkts opprinnelse
  • Avklare de respektive forpliktelsene til produsenter, importører og distributører
  • Forbedre samspillet mellom de forskjellige direktivene
  Krav medfører

  Hva innebærer kravene?

  • Det kreves en risikovurdering.
  • Produsenters postadresse skal vises på produktet.
  • På importerte produkter må importørens navn, registrerte varemerke og postadresse vises på produktet.
  • Produsenter, importører og distributører må beholde de tekniske filene i minst 10 år.
  • Et selskap som rebrander et produkt med deres eget merke, overtar alt ansvar som lå hos produsenten.

  Ekspertene på
  sikkerhetstesting

  Nemko har utført sikkerhetstesting siden 1933. Våre sikkerhetstestingsingeniører har erfaringen til å hjelpe med å få produktet ditt på markedet på kortest mulig tid.

  Kontakt oss