Skip to content
Søk  

  ISO 45001 arbeidsmiljø

  ISO 45001 er et ledelsessystem for en virksomhets arbeidsmiljø og skal ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet.

  Kontakt oss

  ISO 45001 er et ledelsessystem for arbeidsmiljø og kan brukes av alle typer virksomheter. 

   

  Hvorfor sertifisere virksomheten i henhold til ISO 45001? 

  ISO 45001-sertifisering har som mål å redusere arbeidsrelatert risiko ved å forebygge sykdom og ulykker som skyldes forhold på arbeidsplassen, samt fremme et sunt arbeidsmiljø. ISO 45001 er en internasjonal standard som spesifiserer minimumskrav til et ledelsessystem innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) og har erstattet OHSAS 18001. Standarden gir veiledning for hvordan man bruker og proaktivt forbedrer ledelsessystemet for å fremme en trygg og sunn arbeidsplass. 

  Hvilke virksomheter bør sertifiseres i henhold til ISO 45001? 

  ISO 45001 er for organisasjoner av alle typer og størrelser som vil etablere, implementere og vedlikeholde et ledelsessystem innen helse, miljø og sikkerhet. 

  Hva er fordelene med ISO 45001-sertifisering? 

  ISO 45001-sertifisering bidrar til å:

  • Redusere ansattes eksponering for arbeidsrelatert risiko
  • Fremme et positivt og sunt arbeidsmiljø
  • Kontinuerlig forbedre ytelsen innen HMS
  • Vise samsvar med krav til ansattes arbeidsmiljø
  • Støtte virksomheter ved anbud, særlig internasjonalt

  Hvorfor Nemko?

  • Nemko er en effektiv organisasjon med raske beslutningsprosesser
  • Revisorene har verdifull erfaring og motiverer virksomheten til kontinuerlig forbedring
  • Det legges vekt på god kommunikasjon med kundene
  • Observasjoner og kommentarer blir tydelig kommunisert for å sikre målbar forbedring
  • Tilnærmingen er praktisk og tilpasset virksomhetens størrelse
  • Revisoren er ansvarlig for kunden gjennom hele revisjonsprosessen

  Sertifiseringsprosessen består av to faser:

  • Fase 1 er en førrevisjon for å avklare status for ledelsessystemet, herunder vurdere systemdokumentasjon, infrastruktur og organisering. I førrevisjonen vurderes modenheten til ledelsessystemet, noe som gir grunnlag for å planlegge sertifiseringsrevisjonen.
  • Fase 2 er sertifiseringsrevisjonen. Formålet er å evaluere implementeringen og virkningen av virksomhetens ledelsessystem. Sertifiseringsrevisjonen gir tilbakemelding til virksomheten om det som ikke samsvarer med standarden, og som må forbedres før et sertifikat kan utstedes.

   


  Erfarne revisorer

  Nemko har mer enn 25 års erfaring innenfor systemsertifisering. Våre kunnskapsrike revisorer gjennomfører effektive revisjoner som bidrar til forbedring.

  Kontakt oss