Skip to content
Søk  

  FCC- radiosertifiserings- og terminalregistreringstjenester (US TCB)

  Nemko er et anerkjent sertifiseringsorgan for telekommunikasjon (TCB) og vi er autorisert til å gjennomgå søknader og utstede Federal Communications Commission (FCC) tillatelser for radioutstyr samt registrere terminalutstyr hos Administrative Council for Terminal Attachments (ACTA).

  Kontakt vårt team

  Federal Communications Commission (FCC) er et amerikansk føderalt forvaltningsorgan som regulerer alle produkter som inneholder radiosendere, inkludert kommunikasjonsutstyr for fjernsyn, telekom, satellitt og kabel. Reguleringene omhandler områder som elektromagnetisk interferens, radiofrekvenseksponering og spektrumallokering. Sertifisering er nødvendig for de fleste sendere som brukes i USA og sistnevntes territorier. FCCs regler finnes under Code of Federal Regulations (CFR) Tittel 47

  Nemko tilbyr testing og uavhengige FCC-sertifiseringstjenester som gjør at produktene dine kan markedsføres og selges raskt i USA. Vårt team består av erfarne eksperter med inngående kjennskap til samsvar for FCC og bred erfaring fra bransjen. Ingeniørteamet vårt har mange års direkte laboratorieerfaring på tvers av et bredt segment av senderprodukter og radiotjenester, med bakgrunn i FCC-radiolovgivning siden 1983.

  Nemko tilbyr følgende FCC-relaterte tjenester for produsenter og leverandører av radio- og terminalutstyr:

  • Forhåndsevaluering – innledende evaluering av produktsamsvar kan identifisere potensielle problemer ved et produkt på et tidlig stadium av produktutviklingen.
  • Samsvarsrådgivning – bidrar til å forberede produktet før formell testing. Vi kan også hjelpe med å fastsette riktig FCC-autorisasjonsrute for produktet (SDoC, sertifisering – New Single, New Family, Add Model to Existing Family, Change in FCC ID, C1PC, C2PC, C3PC, C4PC) samt å identifisere hvilke radiotester og standarder som er nødvendige.

  TCB-radiosertifisering

  Produsenter som ønsker å selge produkter i USA innenfor mobilkommunikasjon, telekom og andre felt innenfor radiokommunikasjon, må få produktene sine sertifisert i samsvar med et sertifiseringsorgan for telekommunikasjon (TCB). Produktene må være sertifisert iht. FCC før de markedsføres. For de fleste produktene innenfor nevnte kategori kreves det at testing utføres av et FCC-akkreditert testlaboratorium.

  Som FCC-utnevnt TCB og anerkjent tredjepartsleverandør av testtjenester kan vi vurdere og utstede utstyrsautorisasjoner for alle produkter i FCC-scopet:

  Scope A – Ulisensierte radiofrekvensenheter (FCC-regel del 15 og 18)

  • A1: low power transmitters operating on frequencies below 1 GHz (with the exception of spread spectrum devices), emergency alert systems, unintentional radiators (e.g., personal computers and associated peripherals and TV Interface Devices), and consumer ISM devices subject to certification (e.g., microwave ovens, RF lighting, and other consumer ISM devices)
  • A2: low power transmitters operating on frequencies above 1 GHz, with the exception of spread spectrum devices
  • A3: Unlicensed Personal Communications Service (PCS) Devices
  • A4: Unlicensed National Information Infrastructure (U-NII) devices and low power transmitters using spread spectrum techniques

  Scope B – Lisensiert radiotjenesteeutstyr (FCC-regel del 20, 22, 24, 25, 27, 30, 73, 74, 80, 87, 90, 95, 96, 97 og 101)

  • B1: Commercial Mobile (Radio) Services in 47 CFR Parts 20, 22 (cellular), 24, 25 (below 3 GHz), and 27
  • B2: General Mobile Radio Services in 47 CFR Parts 22 (non-cellular), 73, 74 (below 3 GHz), 90 (below 3 GHz), 95 (below 3 GHz), 97 (below 3 GHz),8and 101 (below 3 GHz)
  • B3: Maritime and Aviation Radio Services in 47 CFR Parts 80 and 87
  • B4: Microwave and Millimeter Wave Bands Radio Services and Citizens Broadband Radio Service in 47 CFR Parts 25, 30, 74, 90 (above 3 GHz), 95L, 95M, 96, 97 and 101

  Terminalutstyrsregistrering hos ACTA
  Del 68 av FCC-reglene krever at produsenter tester og registrerer terminalutstyr hos Administrative Council for Terminal Attachment (ACTA) før de kobles til nettverket. Testene utpekt av ACTA er utformet for å oppdage om utstyr utgjør potensiell fare for nettverket. Enheter som konvensjonelle modemer og telefoner er underlagt grunnleggende krav i forbindelse med skader på nettverket.

  Som FCC-utnevnt TCB for Scope C og anerkjent tredjepartsleverandør av testtjenester, kan Nemko vurdere og utføre utstyrsregistrering av terminalutstyr i samsvar med kravene i FCC-regel Del 68, tekniske kriterier i standarden TIA-968-B, merkingskrav i TSB 168 samt krav til høreapparaters kompatibilitet og volumkontroll.

  Vår globale tilstedeværelse inkluderer akkrediterte laboratorier over hele Nord-Amerika, Europa og Asia og vi har bred erfaring innenfor testing og godkjenning av produkter med akkreditering i henhold til ISO/IEC-standarder i forhold til eksponeringskrav for EMC, radio og RF. For sertifisering kan testrapporter fra FCC-akkrediterte laboratorier aksepteres.

  Nemko er også et anerkjent sertifiseringsorgan for Innovation, Science and Economic Development (ISED) Canada Radio og Telecom. Ved å utføre FCC- og ISED Canada-testing og -sertifisering samtidig sparer du tid, krefter og penger, og får tilgang til begge markedene på en sømløs måte.

  FCC-sertifisering er en forutsetning for å få tilgang til noen andre land over hele verden. Gjennomfør en kombinert tjenestepakke inkludert FCC med tilgang til et annet marked for å gjennomføre en optimalisert samsvarsplan.

  For mer
  informasjon

  Kontakt vårt team