Skip to content

  FCC-radiosertifiserings- og terminalregistreringstjenester (US TCB)

  Nemko er et anerkjent sertifiseringsorgan for telekommunikasjon (TCB), som er autorisert til å gjennomgå søknader og utstede Federal Communications Commission (FCC)-tillatelser for radioutstyr samt registrere terminalutstyr hos Administrative Council for Terminal Attachments (ACTA).

  Kontakt oss

  Federal Communications Commission (FCC) regulerer alle produkter som inneholder radiosendere, inkludert kommunikasjonsutstyr for fjernsyn, telekom, satellitt og kabel på områder som elektromagnetisk interferens, radiofrekvenseksponering og spektrumallokering. Sertifisering er nødvendig for de fleste sendere som brukes i USA og sistnevntes territorier. FCCs regler finnes under Code of Federal Regulations (CFR) Tittel 47.

  Nemko tilbyr testing og uavhengige FCC-sertifiseringstjenester som gjør at produktene dine kan markedsføres og selges raskt i USA. Teamet vårt består av erfarne eksperter med dyp forståelse av FCC-samsvar og bred kombinert bransjeerfaring. Ingeniørteamet vårt har mange års direkte laboratorieerfaring på tvers av et bredt segment av senderprodukter og radiotjenester, med bakgrunn i FCC-radiorett siden 1983.

  Nemko tilbyr også følgende FCC-relaterte tjenester for produsenter og leverandører av radio- og terminalutstyr:

  • Innledende evaluering av produktsamsvar – De innledende evalueringene våre av produktsamsvar kan identifisere potensielle problemer ved et produkt på et tidlig stadium av produktutviklingen.
  • Samsvarsrådgivning – Samsvarsstrategiveiledning bidrar til å forberede produktet før formell testing. Vi kan også hjelpe med å fastsette riktig FCC-autorisasjonsrute for produktet (SDoC, sertifisering – Ny singel, ny familie, legg modell til eksisterende familie, endring i FCC ID, C1PC, C2PC, C3PC, C4PC samt å identifisere hvilke radiotester og standarder som er nødvendige.

  TCB-radiosertifisering

  Produsenter som ønsker å selge produkter innen mobilkommunikasjon, telekom og annnet i stand til å utføre radiokommunikasjon i USA, må få produktene sine sertifisert i samsvar med et sertifiseringsorgan for telekommunikasjon (TCB) utnevnt av FCC før de markedsføres. For storparten av senderutstyr kreves det at testing utføres av et FCC-akkreditert testlaboratorium.

  Som FCC-utnevnt TCB og anerkjent tredjepartsleverandør av testtjenester, kan vi vurdere og utstede utstyrsautorisasjoner for alle FCC TCB-formål:

  Formål A – Ulisensierte radiofrekvensenheter (FCC-regel del 15 og 18)

  • A1 Ulisensierte sendere
  • A2 Ulisensierte sendere >1 GHz unntatt enheter med spredt spektrum
  • A3 Ulisensiert PCS
  • A4 Ulisensiert nasjonal informasjonsinfrastruktur og enheter med spredt spektrum


  Scope B – Lisensiert radiotjenesteeutstyr (FCC-regel deler 20, 22, 24, 25, 27, 30, 73, 74, 80, 87, 90, 95, 96, 97 og 101)

  • B1 Personlig mobilradio
  • B2 Generelle mobilradiotjenester
  • B3 Radiotjenester for sjø- og luftfart
  • B4 Mikrobølgeradiotjenester

  Terminalutstyrsregistrering hos ACTA
  Del 68 av FCC-reglene krever at produsenter tester og registrerer terminalutstyr hos Administrative Council for Terminal Attachment (ACTA) før de kobles til nettverket. Testene utpekt av ACTA er utformet for å oppdage om utstyr utgjør potensiell fare for nettverket. Enheter som konvensjonelle modemer og telefoner er underlagt grunnleggende krav i forbindelse med skader på nettverket.

  Som FCC-utnevnt TCB for Formål C og anerkjent tredjepartsleverandør av testtjenester, kan Nemko vurdere og utføre utstyrsregistrering av terminalutstyr i samsvar med kravene i FCC-regel Del 68, tekniske kriterier i standarden TIA-968-B, merkingskrav i TSB 168 samt krav til høreapparaters kompatibilitet og volumkontroll.

  Det globale fotavtrykket vårt inkluderer akkrediterte laboratorier over hele Nord-Amerika, Europa og Asia med erfaring innen testing og godkjenning av produkter med akkreditering i henhold til ISO/IEC-standarder i forhold til eksponeringskrav for EMC, radio og RF. For sertifisering kan testrapporter fra FCC-akkrediterte laboratorier aksepteres.

  Nemko er også et anerkjent sertifiseringsorgan for Innovation, Science and Economic Development (ISED) Canada Radio og Telecom. Ved å utføre FCC- og ISED Canada-testing og -sertifisering samtidig sparer du tid, krefter og penger, og får tilgang til begge markedene på en sømløs måte.

  FCC-sertifisering er en forutsetning for å få tilgang til noen andre land over hele verden. Gjennomfør en kombinert tjenestepakke inkludert FCC med tilgang til et annet marked for å gjennomføre en optimalisert samsvarsplan.

  For mer
  informasjon

  Kontakt vårt team