Skip to content
Søk  

  Sikkerhetstesting av installasjonsmateriell og komponenter

  Nemkos test- og sertifiseringstjenester for installasjonsmateriell og komponenter sikrer at plugger og stikkontakter, brytere og automatiske brytere samt regulatorer ivaretar forbrukerens sikkerhet.

  Kontakt vårt team

  Automatiske kontrollbrytere, regulatorer, støpsler og stikkontakter: hva innebærer det å forsikre seg om at de produseres slik at de virker som de skal – og samtidig gjøre dette forsvarlig?

  Hver eneste komponent i et elektronisk produkt kan være en sikkerhetsrisiko i et ferdig produkt. Derfor må produsenten, før et produkt kommer på markedet, forsikre seg om at produktet samsvarer med alle gjeldende forskrifter og standarder.

  Under designfasen er det viktig å vite hvilke markeder en sikter seg inn på, og identifisere de relevante sikkerhetsforskrifter og -standarder som gjelder for produktet.

  Hvorfor velge Nemko som partner for sikkerhetstesting?

  Hver eneste dag bistår Nemko, takket være vår omfattende erfaring, akkrediteringer og anerkjennelse, produsenter i å møte de sikkerhetskrav som trengs gjennom forhåndsvurderings-, test- og sertifiseringstjenester.

  Våre testmuligheter inkluderer elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), ytelse, miljø- og energieffektiv testing. Nemko tilbyr også både testing i våre toppmoderne laboratoriefasiliteter og testing ved produsentens lokaler. Din partner for testing, inspisering og sertifisering – alt på ett sted.

  iStock-1249879063 FB

  Hvordan kan Nemko hjelpe produsenter med å utføre sikkerhetstesting av komponenter og installasjonsmateriell?

  Nemko tilbyr testing og sertifisering av komponenter og installasjonsmateriell etter ulike industristandarder som:

  • IEC/EN 60669 (Brytere for husholdning og lignende formål)
  • IEC/EN 61058 (Brytere for apparater)
  • IEC 60884 or NEK 502 (Støpsler og stikkontakter for husholdning og lignende formål)
  • IEC/EN 60320 (Apparatkontakter for husholdnings og lignende generell bruk)
  • IEC/EN 60799 (Elektrisk tilbehør – ledningssett og sammenkoblingssett)
  • BS1363 (13 A-støpsler, stikkontakter, adaptere og sammenkoblingsenheter)
  • IEC/EN 61386 (Rørsystemer for kabelføring)
  • IEC/EN 60998 (Koble enheter for lavspenningskretser til husholdning og lignende formål)
  • IEC/EN 60947-7-1 and 7-2 (Lavspenning koblings- og kontrollutstyr)
  • IEC/EN 60730 (Automatiske elektriske kontrollere)

  Ekspertene på
  sikkerhetstesting

  Nemko har utført sikkerhetstesting siden 1933. Våre sikkerhetstestingsingeniører har erfaringen til å hjelpe med å få produktet ditt på markedet på kortest mulig tid.

  Kontakt oss