Skip to content
Søk  

  Sirkulær økonomi

  Kontakt oss

  Produksjonen og bruken av elektriske og elektroniske enheter (EEE) kan være ekstremt ressurskrevende. Problemet forverres gjennom vår økende EEE-bruk, ettersom den globale raten øker med 2,5 millioner tonn årlig. I tillegg har mange av produktene korte livssykluser og få til ingen reperasjonsmuligheter.

  Hvordan kan vi forbedre håndteringen av EE-avfall?

  Forbedring av avfallshåndtering inkluderer gjenbruk og resirkulering. Dette øker fordelene, ikke bare for miljøet og mht. reduksjonen av drivhusgasser, men også for økonomien og folkehelsa. EE-avfall inneholder farlige stoffer og giftstoffer som kvikksølv, bromerte flammehemmere, klorfluorkarboner (KFK) og hydroklorfluorkarboner (HCFC). Ofte inneholder det også verdifulle materialer som edle-, kritiske og ikke-kritiske metaller. Disse (f.eks. jern, aluminium og kobber) kan gjenvinnes og brukes i nye produkter. Kasserte produkter er ofte fullt brukelige og kan renoveres for videresalg.

  Retningslinjer, lovgivninger og forskrifter for EE-avfall

  I dag har omkring 80 land implementert nasjonale retningslinjer eller forskrifter for EE-avfall, men håndhevingen er vanskelig. I 2019 ble kun 17,4% av verdens EE-avfall dokumentert som resirkulert. Dette er en prosentandel som må øke. Resirkuleringsaktiviteter øker, men ikke raskt nok til å holde følge med den ekstreme veksten av EE-avfall.

  Nemko støtter sirkulær økonomi

  Nemko støtter sirkulær økonomi og ideen om verdiskapning gjennom den ‘urbane gruvedriften’ som finnes i korrekt håndtering av EE-avfall. Sammen med produsentene kan vi sikre produksjonen av bærekraftige produkter som er designet for en lengre livssyklus, som er enklere å reparere, gjenbruke og gjenvinne, og som inkluderer så stor grad av gjenvunnet materiale som mulig framfor råmaterialer.

  Vi jobber for
  en bærekraftig fremtid

  Nemko er din partner for bærekraft og miljøtjenester.

  La oss komme i gang