Skip to content
Søk  

  Økodesign

  Bærekraftige produkter vil bli normen, og dette stiller nye krav til produsentenes designprosesser og forsyningskjeder. Nemko kan hjelpe virksomheten din med å oppfylle disse nye kravene.

  Kontakt oss
  Hva er økodesign?

  Med økodesign menes å innarbeide miljøkriterier i designet av et produkt, og å utfylle det nåværende økonomiske og tekniske fokuset på utforming av produkter og tjenester som et sentralt krav.

  Økodesign er løsningen

  For 10 år siden forkuserte økodesign på Co2-reduksjon gjennom energieffektivitet, selv om det var ment å dekke hele livssyklusen. Nå er det en ekte livssyklus-tilnærming, mens slutten av livsfasen er noe vi ikke snakker om lenger. Økodesign er økt holdbarhet, lenger varige produkter, reparasjon, gjenbruk, resirkulering, ny levetid og sikring av materialer i full utstrekning.

  Økodesign er ikke lenger begrenset til de få som sikter mot et grønt image, men som et verktøy for bedriftens overlevelse i en verden der vi i en turbulent tid skal bane vei for karbonnøytralitet i 2050.

  Ecodesign for Sustainable Product Regulation (ESPR)

  Europakommisjonen har presentert et nytt initiativ som skal støtte utviklingen av bærekraftige produkter i hele Europa: Ecodesign for Sustainable Product Regulation (ESPR). Denne forordningen er en del av Sustainable Products Initiative, som har som mål å gjøre bærekraftige produkter til normen i Europa. Det fokuserer på sirkularitet, ressurseffektivitet og nye krav for å gjøre produktene mer holdbare, gjenbrukbare, reparerbare, enklere å resirkulere, energieffektive og materialeffektive, blant annet.

  Dette betyr at krav til miljøvennlig design vil bli pålagt alle produkter som markedsføres i Europa i fremtiden, og at dokumentasjon av miljøpåvirkning på alle produkter vil bli obligatorisk. Egenerklærte miljø- eller bærekraftige egenskaper vil ikke lenger bli akseptert.

  De første produktkategoriene under de nye forskriftene er mobiltelefoner, trådløse telefoner, nettbrett og batterier. Denne forskriften trer i kraft fra 2023.

  Nemko sine tjenester for økodesign

  Økodesign pre-compliance tjenester infographic NOR

   

  ecodesign-world

  Hvorfor er økodesign viktig?

  De fleste virksomheter i dag må overholde ESG (Environment, Social, & Governance) og lovpålagte rapporteringsforpliktelser. Forventningene om å overholde rapporteringskravene og oppfylle due diligence-standarder på bærekraftsområdet går fra frivillig til obligatorisk.

  I den vestlige verden opplever produsentene at prisene på energi, råvarer og transport har økt med opptil 1000 % og mer. På grunn av den geopolitiske situasjonen må næringene etablere en helt ny forsyningskjede. Rapportering av ESG-data vil da være en utfordrende oppgave fra en forsyningskjede som er helt ukjent.

  Det har aldri vært større behov for en mer systematisk tilnærming, og det må brukes verktøy som energi og materialer for å redusere de nye høyprisfaktorene.

  Andre tjenester for bærekraft

  Nedenfor er tjenester som er utviklet basert på internasjonale aksepterte standarder for hver livsfase av produktet, den sirkulære økonomien og FNs bærekraftsmål. Teknikker og mer spesifikke tilnærminger vil bli skreddersydd for hver bransje og produktkategori.

  Start din økodesign-reise i dag!

  Kontakt oss